KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Intellectuele eigendom, ICT-recht & privacy

De advocaten van de praktijkgroep intellectuele eigendom, ICT-recht & privacy zijn werkzaam in zaken die direct of indirect samenhangen met deze rechtsgebieden en die zich vaak afspelen binnen de sectoren Technologie, Media en Entertainment.

De kracht van de praktijkgroep is gelegen in de combinatie van juridische specialisatie en kennis van de branche. Daardoor zijn wij in staat om complexe juridische vraagstukken voor u te analyseren en op te lossen.

Technologie staat voor innovatie: zowel octrooirecht, modellenrecht, de leer van de slaafse nabootsing, als het auteursrecht bieden mogelijkheden monopolies af te dwingen en te handhaven. Knowhow vraagt om geheimhouding. Software kent tal van technische toepassingen en het gebruik ervan is - niet op de laatste plaats in de virtuele wereld - onderworpen aan een veelheid van wet- en regelgeving. Ook databanken en de daarmee samenhangende rechten laten zich onder deze noemer scharen.

Media representeert alles dat met communicatie van doen heeft. Merken en handelsnamen onderscheiden van de concurrent en zijn met name communicatiemiddelen. Misleidende reclame ligt overal op de loer. Onheuse of onbehoorlijke uitlatingen in de media kunnen onrechtmatig zijn, evenals spam. Handelsverkeer via internet kent vele valkuilen, die moeten worden afgedicht: denk bijvoorbeeld aan de elektronische handtekening, privacy en elektronische facturatie. En wat te denken van domeinnamen en adwords!

Entertainment tenslotte omvat alles, dat van doen heeft met spel- en programmaformats, de gaming-industrie, literatuur, muziek en de overige schone kunsten. Binnen dit spectrum adviseren wij, maken en redigeren wij overeenkomsten, begeleiden we onderhandelingstrajecten en helpen we bij conflictbeslechting en -beheersing.

En last but not least: waar nodig procederen wij voor u.

U kunt bij ons terecht voor het opstellen en controleren van overeenkomsten, advisering en handhaving in onder meer de volgende zaken: lees verder

Specialisten Intellectuele eigendom, ICT-recht & privacy

mr. C.L.H. (Corianne) Netze-Ritsema

Advocaat
Expertises: Algemeen ondernemings- en verbintenissenrecht, met nadruk op Intellectuele Eigendom en ICT-recht (o.a. licenties, softwareontwikkelingsovereenkomsten, SaaS-contracten, cloud contracten, SLA's), privacy, compliance

mr. T. (Tom) Pool

Advocaat
Expertises: ICT-contracten, software-licenties, privacyrecht, domeinnamen, cloud contracting

mr. T. (Tijs) Weustenraad

Juridisch medewerker
Expertises: Privacy, ICT-contracten, software-licenties, telecomrecht, domeinnamen, cloudrecht, arbeidsrecht, nieuw arbeidsrecht