KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Bouwrecht

Onze advocaten bouwrecht geven advies op alle aspecten van het bouwrecht en staan u bij in procedures bij de rechter en de raad van arbitrage.

Bouwen is een complex proces waarbij meerdere betrokkenen samenwerken aan het realiseren van woningen, utiliteitsgebouwen of infrastructuur. Het maken van duidelijke afspraken en het toezien op de naleving daarvan, is daarbij van groot belang.

Wij kennen de markt, weten wat er speelt in de bouw en denken met u mee. Een praktische, oplossingsgerichte benadering is daarbij ons uitgangspunt.   

De specialisten bouwrecht zijn deskundig op alle terreinen van het bouwrecht, of het nu gaat om woningen, kantoren en bedrijfspanden of om grond-, weg- en waterbouw. Wij staan zowel opdrachtgevers (overheden, ontwikkelaars, beleggers) als opdrachtnemers (aannemers, adviseurs, architecten) bij met advies en het opstellen van overeenkomsten. Wij zijn goed bekend met de in de bouw veel gebruikte regelingen/voorwaarden (UAV 1989, UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR) en contractvormen (koop/aannemingsovereenkomsten, design & build, design & construct-, Stabu, RAW, DBFMO, bouwteamovereenkomsten). Soms maakt een bouwproces onderdeel uit van een groter geheel, te denken valt aan projectontwikkeling en PPS-overeenkomsten. Bij KienhuisHoving zijn wij gewend om samen te werken met verschillende disciplines, zodat wij u integraal kunnen adviseren.

Soms is het voeren van een procedure de aangewezen weg. Wij hebben ruime ervaring met het voeren van procedures bij de civiele rechter, de Raad van Arbitrage voor de Bouw en andere arbitrage-instituten. Daarbij kunt u denken aan geschillen over meerwerk, vertraging en gebreken bij of na oplevering.

Specialisten Bouwrecht

mr. W.R. (Robert) de Vries

Advocaat
Expertises: Projectontwikkelings- en aannemingsovereenkomsten (UAV, UAV-GC, DNR), koop- en verkoop van vastgoed, VvE-recht, procederen bij zowel de burgerlijke rechter als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

mr. E.M. (Esther) Hovenier

Advocaat
Expertises: Aannemingsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, UAV, UAV-CG, aansprakelijkheidsrecht, arbitrage, civiele procedures.

mr. A.C. (Annerieke) Kolenaar-Meulenkamp

Advocaat
Expertises: aannemingsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, UAV, UAV-GC, algemene voorwaarden, koop-aannemingsovereenkomst, aansprakelijkheidsrecht, arbitrage, civiele procedures, verjaring, erfdienstbaarheden, pachtrecht

mr. M.S. (Marianne) Sprik

Advocaat
Expertises: Europees en nationaal aanbestedingsrecht, civiel bouwrecht, projectontwikkeling, aannemingsovereenkomsten, UAV, UAV-GC, zorginkoop.

mr. J.J. (Hans) Spronk

Advocaat (partner)
Expertises: Projectontwikkelings- en aannemingsovereenkomsten, UAV, UAV-GC, DNR en procesvoering bij Raad van Arbitrage in de Bouw en Nederlands Arbitrage Instituut en burgerlijke rechter