KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Arbeidsrecht

Bent u werkgever? Of laat u medewerkers voor u werken, bijvoorbeeld door middel van een opdracht- of uitzendovereenkomst? Dan zijn er allerlei dingen die kunnen gebeuren met of door uw werknemers. En daar zit u vaak niet op te wachten. Wij helpen u graag verder.

Als werkgever weet u hoe waardevol een goede arbeidsverhouding met uw medewerkers is. Toch kan het voorkomen dat de belangen van beide partijen niet overeenstemmen. Wij adviseren en helpen u graag verder.

Ontslag
Ontslag
Herplaatsingsplicht
Herplaatsingsplicht
ZZP-er
ZZP-er
Opvolgend werkgeverschap
Opvolgend werkgeverschap
Concurrentiebeding
Concurrentiebeding
Overgang van onderneming
Overgang van onderneming
Zieke werknemer
Zieke werknemer

 

Wat vinden onze cliënten van onze samenwerking? Mathijs Praas van de Zwanenberg Food Group vertelt:

Zwanenberg arbeidsrecht

Specialisten Arbeidsrecht

mr. B.J. (Berdine) van Eerden

Advocaat
Expertises: Collectief ontslag, individueel ontslag, flexibele arbeid, nieuw ontslagrecht, non-concurrentiegeschillen, wijziging arbeidsvoorwaarden en alle overige aspecten die zien op de relatie werkgever en werknemer

mr. N.L.H.M. (Norbert) Laane

Advocaat (partner)
Expertises: medezeggenschapsrecht (ondernemingsraad), collectief arbeidsrecht (reorganisatie, collectief ontslag, sociaal plan, arbeidsvoorwaarden, CAO), flexibele arbeidsrelaties, ontslag

mr. C. (Christian) Mutlu

Advocaat
Expertises: Ontslag, Arbeidsovereenkomst, CAO, Proeftijd, Sociaal plan, Rechtspositieregeling, Aanstelling, Billijke vergoeding, Statutair bestuurder, Reorganisatie, Managementovereenkomst, Wnra, Flexibele arbeidsrelaties, Overeenkomst van opdracht

mr. drs. Y.M. (Yvonne) Nijhuis

Advocaat
Expertises: Medisch tuchtrecht, maatschapsgeschillen, geschillen met de Nza / Inspectie voor de gezondheidszorg / zorgkantoor, zorgcontractering, kwaliteit van zorg, governance, WNT, reorganisaties, cliëntenraden.

T.M.E. (Angelique) Roeloffzen-Mulder

Juridisch medewerker
Expertises: Collectief arbeidsrecht (collectief ontslag/reorganisaties), contracting, bewindvoerder Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), aanbieden (buiten)gerechtelijk akkoord

mr. J.P.C. (Joost) van Ruiven

Advocaat (partner)
Expertises: reorganisaties, non-concurrentiegeschillen, CAO-recht, nationaal en internationaal contracteren, contracteren in de bouw, (bodem)verontreiniging.

mr. A.J.A. (Armelle) Tesson

Advocaat
Expertises: Individueel en collectief ontslagrecht (waaronder sociaal plan, afspiegeling), rechten en verplichtingen bij fusies en overnames, reorganisatie en outsourcing, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, opstellen contracten, en procederen bij conflicten daarover. Kennis van en ervaring met Wet DBA, WNT en Wft.