Faillissement Peter Langhout Reizen B.V.

Faillissement Peter Langhout Reizen B.V.

Faillissement Peter Langhout Reizen B.V.

Bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 31 december 2019 is Peter Langhout Reizen B.V., feitelijk gevestigd te Alphen aan den Rijn, failliet verklaard. In dit faillissement is mr. A.H. Margadant benoemd tot rechter-commissaris in de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo en mr. E. Poelenije aangesteld tot curator. 

De curator, verbonden aan KienhuisHoving advocaten en notarissen te Enschede, doet onderzoek naar de gevolgen van het faillissement van Peter Langhout Reizen B.V.

Afkoelingsperiode

Er is door de rechter-commissaris een afkoelingsperiode van twee maanden gelast. Dat houdt in dat goederen op grond van eigendomsvoorbehoud of andere eigendomsconstructies niet kunnen worden opgehaald. 

Degene die een beroep op een bepaald recht doet, kan een e-mail sturen aan peterlanghout@kienhuishoving.nl inclusief alle benodigde bijlagen en bewijzen. De curator zal daar zo spoedig mogelijk naar kijken.

Indienen van vorderingen

Indien u een vordering wilt indienen verzoekt de curator dat als volgt te doen:

U kunt uw openstaande vorderingen, daterend van vóór datum faillissement en voorzien van voldoende bewijsstukken online ter verificatie indienen via de website www.crediteurenlijst.nl. Dat gaat als volgt.

U registreert zich als crediteur door middel van een beveiligde internetverbinding. U krijgt direct per e-mail inloggegevens voor toegang tot uw eigen account. Bovendien krijgt u bij registratie een handige checklist met tips, waarmee u de kans verkleint dat u belangrijke zaken over het hoofd ziet. Via deze link zend ik u ter zake nog een korte handleiding (Toelichting vordering indienen via crediteurenlijst.nl).

U dient de vorderingen in het faillissement in drie stappen in met een online formulier. Als u alle vragen op het formulier hebt ingevuld, bent u er zeker van dat u alle benodigde gegevens hebt verstrekt. U kunt tevens scans van bewijsstukken uploaden. Ook deze stap wordt genoemd in de handleiding. Indien u geen bewijsstukken bijvoegt kan dit tot gevolg hebben dat uw vorderingen worden betwist.

Uw vorderingen worden automatisch geplaatst op de crediteurenlijst in dit faillissement en u ontvangt daarvan direct per e-mail een officiële bevestiging.

Indien u aanspraak maakt op voorrang op grond van pand, hypotheek, (wettelijke) voorrechten of een eigendomsvoorbehoud, verzoek ik u dit binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief eveneens via www.crediteurenlijst.nl aan de curator mee te delen.

Zodra u uw vorderingen via deze website heeft ingediend, kunt u van de voortgang van het faillissement op de hoogte blijven via www.rechtspraak.nl . Periodiek worden daarop openbare verslagen geplaatst, waarvan u indien u de vordering via crediteurenlijst.nl hebt ingediend op de hoogte wordt gebracht.

Eventuele vragen met betrekking tot het faillissement kunnen gesteld worden via het emailadres peterlanghout@kienhuishoving.nl

De curator