Faillissement Havi Beheer B.V.

Faillissement Havi Beheer B.V.

Bij vonnis van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, van 17 december 2019 is Havi Beheer B.V., feitelijk gevestigd te Goor, failliet verklaard. 

De curator, mr. E. Poelenije, verbonden aan KienhuisHoving advocaten en notarissen te Enschede, doet onderzoek naar de gevolgen van het faillissement van Havi Beheer voor de andere vennootschappen en de reizen die voor de komende 14 dagen gepland zijn. De curator streeft er naar de geplande reizen zoveel mogelijk door te laten gaan. Naar verwachting zal donderdag 19 december 2019, of zoveel eerder als mogelijk is, het onderzoek zijn afgerond. Dan worden mededelingen gedaan die voor reizigers van belang zijn. Kijk daarvoor met enige regelmaat op deze site.

Afkoelingsperiode

Er is door de rechter-commissaris een afkoelingsperiode van twee maanden gelast. Dat houdt in dat goederen op grond van eigendomsvoorbehoud of andere eigendomsconstructies niet kunnen worden opgehaald. 

Degene die een beroep op een bepaald recht doet, kan een e-mail sturen aan havi@kienhuishoving.nl inclusief alle benodigde bijlagen en bewijzen. De curator zal daar zo spoedig mogelijk naar kijken.

19 december 2019

De curator heeft moeten constateren dat het niet mogelijk is gebleken de bussen van Havi Beheer verzekerd te houden. Dat betekent dat de bussen,  passagiers en chauffeurs niet verzekerd zouden zijn. Zonder verzekering mogen de bussen niet op de openbare weg gebruikt worden.

Als gevolg van het voorgaande kunnen geen reizen met bussen van Havi Beheer uitgevoerd worden.

OAD heeft maatregelen genomen, zodat de door OAD georganiseerde reizen door andere busbedrijven worden uitgevoerd.   

De curator zal de komende tijd onderzoek doen naar de mogelijkheid de onderneming van Havi Beheer te verkopen.

Indienen van vorderingen

Indien u een vordering wilt indienen verzoekt de curator dat als volgt te doen:

U kunt uw openstaande vorderingen, daterend van vóór datum faillissement en voorzien van voldoende bewijsstukken online ter verificatie indienen via de website www.crediteurenlijst.nl. Dat gaat als volgt.

  1. U registreert zich als crediteur door middel van een beveiligde internetverbinding. U krijgt direct per e-mail inloggegevens voor toegang tot uw eigen account. Bovendien krijgt u bij registratie een handige checklist met tips, waarmee u de kans verkleint dat u belangrijke zaken over het hoofd ziet. Via deze link zend ik u ter zake nog een korte handleiding (Toelichting vordering indienen via crediteurenlijst.nl).
  2. U dient de vorderingen in het faillissement in drie stappen in met een online formulier. Als u alle vragen op het formulier hebt ingevuld, bent u er zeker van dat u alle benodigde gegevens hebt verstrekt. U kunt tevens scans van bewijsstukken uploaden. Ook deze stap wordt genoemd in de handleiding. Indien u geen bewijsstukken bijvoegt kan dit tot gevolg hebben dat uw vorderingen worden betwist.
  3. Uw vorderingen worden automatisch geplaatst op de crediteurenlijst in dit faillissement en u ontvangt daarvan direct per e-mail een officiële bevestiging.

 

Indien u aanspraak maakt op voorrang op grond van pand, hypotheek, (wettelijke) voorrechten of een eigendomsvoorbehoud, verzoek ik u dit binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief eveneens via www.crediteurenlijst.nl aan de curator mee te delen.

Zodra u uw vorderingen via deze website heeft ingediend, kunt u van de voortgang van het faillissement op de hoogte blijven via www.rechtspraak.nl . Periodiek worden daarop openbare verslagen geplaatst, waarvan u indien u de vordering via crediteurenlijst.nl hebt ingediend op de hoogte wordt gebracht.

21 december 2019

Op 20 december 2019, eind van de middag, heeft de rechtbank Overijssel de faillissementen van Havi Reizen B.V. en van Havi Travel Incoming Center B.V. (Havi Travel) uitgesproken. De curator van Havi Beheer B.V. werd ook in deze twee faillissementen aangesteld tot curator.

4 februari 2020

Tot op heden is het niet gelukt om een doorstart van (onderdelen van) de Havi-groep te realiseren. Ook de werkzaamheden in de werkplaats zijn inmiddels gestaakt en verschillende personeelsleden zijn al begonnen of gaan op korte termijn beginnen bij een nieuwe werkgever. Het going-concern voortzetten van de ondernemingen is daardoor niet meer mogelijk. Verschillende partijen hebben interesse getoond voor de overname van de activa in de verschillende faillissementen. De curator zal nu met de meest aangewezen partijen verder in onderhandeling gaan.

11 februari 2020

Op 11 februari 2020 is op Tubantia.nl een artikel geplaatst over Havi Travel. Dit artikel is onjuist.

Er is geen sprake van een ‘doorstart’ door Jan de Wit Group.

Jan de Wit Group heeft de IE-rechten van Havi Travel gekocht. Dat betekent concreet dat de websites, handelsnamen en telefoonnummers e.d. overgaan op Jan de Wit Group.

 

U kunt de verdere verslaglegging in dit faillissement in de gaten houden via https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/zoeken/index

Zoek op de gewenste bedrijfsnaam en u kunt zien welke verslagen door de curator zijn gepubliceerd. Het eerste verslag in dit faillissement wordt eind maart verwacht.

Eventuele vragen met betrekking tot het faillissement kunnen gesteld worden via het emailadres: havi@kienhuishoving.nl

De curator

 

Bijlagen: