Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) implementeert Nederland Europese regelgeving, die is opgesteld om te voorkomen dat ons financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
WWFT werkboek 2018 site

De WWFT is van toepassing op een grote groep dienstverleners, zoals banken, trustkantoren, registeraccountants of accountant-administratieconsulent, belastingadviseurs, makelaars, advocaten en notarissen en beleggingsondernemingen. En is daarmee dus ook voor u relevant.

De WWFT is de afgelopen jaren verschillende malen gewijzigd. De vierde Europese anti-witwasrichtlijn gaat verder, scherpt bestaande verplichtingen aan en introduceert nieuwe eisen. De Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn beoogt de wijzigingen in de WWFT te verwerken. Belangrijk zijn, bijvoorbeeld:

  1. de aanscherping van de risico-gebaseerde aanpak, waaronder de verplichting van een instelling om over verschillende gedragslijnen, procedures en maatregelen te beschikken;
  2. de introductie van een pseudo-Utimate Beneficial Owner (UBO), wat betekent dat iedere cliënt/niet-natuurlijk persoon verplicht een UBO heeft;
  3. het vervallen van de nationaliteitseis van politiek prominente personen;
  4. de verplichte aanwijzing van de compliancefunctie, en mogelijk ook een auditor; en
  5. de uitbreiding van het sanctiesysteem, waaronder publicatie van opgelegde boetes.

 

Het is Nederland niet gelukt de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn tijdig in werking te laten treden, maar de verwachting is dat dit binnen afzienbare termijn zal gebeuren. Vanaf dat moment moeten alle instellingen aan de nieuwe eisen voldoen. Onze medewerkers beschikken over gespecialiseerde kennis over de WWFT, en adviseren u graag over de mogelijk consequenties voor uw organisatie. 

Bijlagen: