KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 is de Wnra, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, een feit. Als gevolg van deze wet zullen veruit de meeste werknemers in de publieke sector onder hetzelfde arbeidsrecht vallen als de werknemers in de marktsector. Kort en goed, de ambtenaar wordt steeds meer ‘mens’.

Wat wijzigt er door de Wnra?

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zorgt er voor dat de huidige Ambtenarenwet drastisch wijzigt. De nieuwe wet gaat de Ambtenarenwet 2017 heten is vanaf 1 januari 2020 van kracht. De belangrijkste wijzigingen die door de nieuwe wet wordt bewerkstelligd, is dat de rechtspositie van ambtenaren 'privaatrechtelijk' van aard wordt.

Lees hier wat er verder wijzigt door de Wnra

De overheidswerkgever

Met de Wnra wordt gebroken met een aloud begrip: 'het bestuursorgaan'. Vanaf 1 januari 2020 spreker we van de 'overheidswerkgever'.

Lees hier de definitie van de 'overheidswerkgever'

De nieuwe ambtenaar

Er komt veel op het pad van ‘de nieuwe ambtenaar’. Voor ruim 500.000 ambtenaren bij het Rijk, gemeenten en de provincies geldt dat zij per 1 januari 2020 rekening mogen houden met de transitievergoeding, onderhandelingsvrijheid over de arbeidsvoorwaarden, nieuwe ontslaggronden en een CAO. Om maar een aantal aspecten te noemen. Want het privaatrechtelijke regime van het Burgerlijk Wetboek (titel 7.10 BW) wordt van toepassing verklaard op de ambtenaar: een verschuiving van het bestuurlijke naar het privaatrecht!

Lees hier alles over de nieuwe ambtenaar

De or en de Wnra

Ambtenaren, let op!. De Wnra zorgt ervoor dat het gehele systeem waarop uw onderneming al jaren vertrouwt, verandert. De denkwijze van de or, de HR-functionarissen en de individuele ambtenaren moet drastisch  veranderen.

Lees hier de nieuwe rol van de or

Het nieuwe ambtenarentuchtrecht

Sleutelwoorden voor ambtenaren zijn ‘integriteit’ en ‘transparantie’. Dat zal niet veranderen wanneer op 1 januari 2020 het civiele arbeidsrecht van toepassing wordt op ambtenaren. Bij de behandeling van de nieuwe wet voor ambtenaren is het ambtenarentuchtrecht echter een ondergeschoven kindje gebleken. Hoe moet het huidige civiele systeem in de plaats komen voor een van oudsher publiekrechtelijk stelsel? Welk tuchtrecht zal vanaf 2020 voor ambtenaren gelden?

Lees hier de verschillen tussen het huidige en het nieuwe stelsel

Nieuw procesrecht voor het ambtenarenrecht

Met de Wnra maakt het ambtenarenrecht niet langer onderdeel uit van het bestuursrecht, maar van het privaatrecht. Daardoor verdwijnt in het nieuwe ambtenarenrecht het gehele Awb-besluitvormings- en rechtsbeschermingsstelsel.

Lees hier de wijzigingen in het procesrecht

Cursussen Wnra

De belangrijkste wijziging die door de nieuwe wet wordt bewerkstelligd, is dat de rechtspositie van ambtenaren ‘privaatrechtelijk’ van aard wordt. Dit betekent dat ambtenaren rekening moeten houden met andere ontslaggronden en vergoedingen, zoals de ‘transitievergoeding’ en de ‘billijke vergoeding’. Wat betekent dit voor u?

Lees hier alles over onze cursussen Wnra

Share on