Volmachten

U heeft van ons kantoor een brief gekregen waarbij een volmacht/verklaring is ingesloten. Uiteraard ondertekent u de volmacht/verklaring alleen als u het eens bent met de inhoud. Wij verzoeken u om uw handtekening te laten legaliseren.

Waarom mijn handtekening laten legaliseren?

Met het afgeven van een volmacht/verklaring geeft u iemand anders de bevoegdheid om namens u te handelen. Het is uiteraard belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat uzélf de volmacht/verklaring ondertekend heeft en niet iemand anders.

Dat kan als uw handtekening op de volmacht/verklaring wordt gelegaliseerd. Dit betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf de volmacht/verklaring ondertekent en dat het uw handtekening is die op de volmacht/verklaring staat. Op deze wijze kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening.

Hoe kan ik mijn handtekening legaliseren?

Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. Uw zaak is op ons kantoor in behandeling en daarom verrichten wij deze legalisatie kosteloos. Een andere notaris kan daarvoor kosten in rekening brengen.

De gang van zaken bij legalisatie

U ondertekent de volmacht/verklaring niet vooraf. U belt het notariskantoor op wanneer u langs kunt komen. Voor een legalisatie bij ons kantoor kunt u zonder afspraak tijdens kantooruren terecht.

Bij uw komst naar het notariskantoor neemt u mee:

  • De brief die u van ons kantoor gekregen heeft;
  • De volmacht/verklaring;
  • Een geldig legitimatiebewijs, dit mag alleen zijn een: paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs.

U zet uw handtekening in het bijzijn van de notaris en u toont daarbij uw legitimatiebewijs.