Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is niet verplicht, maar in veruit de meeste gevallen wel nodig wanneer een naast familielid is overleden. Zonder verklaring van erfrecht kunt u niet aan de bankrekeningen van de overledene komen.
In de verklaring van erfrecht staat wie wanneer is overleden, of er een testament is, de burgerlijke staat van de overledene, wie de erfgenamen zijn, wie de nalatenschap beheert en wie voor de afwikkeling zorgt.

Verklaring van erfrecht aanvragen

De verklaring van erfrecht wordt gemaakt door de notaris. De notaris zoekt alle benodigde gegevens uit en controleert die. Als er veel erfgenamen zijn of als erfgenamen moeilijk te vinden zijn kan het even duren voor de verklaring van erfrecht kan worden afgegeven.

Om een verklaring van erfrecht te kunnen maken heeft de notaris een aantal zaken nodig:

  1. een overlijdensverklaring;
  2. (indien aanwezig) het trouwboekje van de overledene;
  3. (indien aanwezig) een kopie van het laatste testament;
  4. gegevens van de erfgenamen (met kopieën van legitimatiebewijzen);


Vooraf controleren wij ook bij het Centraal Testamenten Register of al dan niet een testament aanwezig is. Bij het bevolkingsregister controleren wij de laatste woonplaats van de overledene. En, indien nodig, controleren wij meer bevolkingsregisters om de samenstelling van de familie vast te stellen.

Belangrijke termijnen bij een erfenis:

  • Als partner kunt u tot maximaal drie maanden na overlijden de wettelijke verdeling ongedaan maken.
  • Bent u door uw partner onterfd, dan kunt u tot maximaal zes maanden na overlijden het vruchtgebruik van de woning en de inboedel claimen.
  • Bent u als onterfde partner niet in staat in uw eigen levensonderhoud te voorzien, dan kunt u tot maximaal een jaar na overlijden aanvullend ook aanspraak maken op het vruchtgebruik van andere goederen in de nalatenschap.
  • Onterfde kinderen kunnen tot maximaal vijf jaar na het overlijden aanspraak maken op hun legitieme portie (wettelijk erfdeel).