Vastgoed- en Gebiedsontwikkeling

De praktijkgroep vastgoed- en gebiedsontwikkeling van KienhuisHoving adviseert op het snijvlak van het publiekrecht en het privaatrecht over alle aspecten van (her)ontwikkeling, exploitatie en beheer van vastgoed. Dit varieert van concrete projecten tot aan de invulling van complete gebieden met verschillende functies. Wij vertellen u verderop meer over onze dienstverlening op dit vlak. Meer informatie? Neem dan gerust contact op met een van onze vestigingen!

Advies vastgoed- en gebiedsontwikkeling

De praktijkgroep vastgoed- en gebiedsontwikkeling van KienhuisHoving begeleidt cliënten bij zowel projectontwikkeling als bij de (her)ontwikkeling van (ver)nieuwbouwlocaties en gebieden. Denk daarbij aan het opstellen en beoordelen van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten met overheden en ontwikkelaars, advisering over grondexploitatieovereenkomsten en exploitatieplannen, de beoordeling van koopovereenkomsten, etc.

Procederen

Naast deze adviespraktijk behartigen wij de belangen van onze cliënten in procedures bij de civiele rechter over geschillen die bij de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot vastgoed- en gebiedsontwikkeling kunnen ontstaan. Wij helpen u ook graag met specialistische juridische bijstand op het gebied van het onteigeningsrecht en de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Samenwerking

Ons kantoor beschikt ook over gespecialiseerde kennis van het omgevingsrecht. Hierdoor zijn wij nog beter in staat begeleiding te bieden bij de voor een betreffende ontwikkeling noodzakelijke ruimtelijke besluitvorming en procedures. Daarnaast kunt u uw (met ontwikkeling samenhangende) vraagstukken over aanbesteden en staatssteun bij ons neerleggen. Wij bieden u daarmee een integrale aanpak en coördinatie van al uw juridische vraagstukken op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Wel zo prettig!

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via één van de hieronder vermelde advocaten of (kandidaat-)notarissen. Bellen met of mailen naar een van onze vestigingen kan natuurlijk ook!


 

 

Specialisten Vastgoed- en Gebiedsontwikkeling