KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Vastgoed- en Gebiedsontwikkeling

De praktijkgroep vastgoed- en gebiedsontwikkeling adviseert, op het snijvlak van het publiekrecht en het privaatrecht, over alle aspecten van (her)ontwikkeling, exploitatie en beheer van vastgoed. Dit varieert van concrete projecten tot aan de invulling van complete gebieden met verschillende functies.

De praktijkgroep vastgoed- en gebiedsontwikkeling begeleidt cliënten bij zowel projectontwikkeling als bij de (her)ontwikkeling van (ver)nieuwbouwlocaties en gebieden. Daarbij kunt u denken aan het opstellen en beoordelen van intentie- en samenwerkings-overeenkomsten met overheden en ontwikkelaars, advisering over grondexploitatieovereenkomsten en exploitatieplannen, de beoordeling van koopovereenkomsten etc.

Naast deze adviespraktijk behartigen wij de belangen van onze cliënten in procedures bij de civiele rechter over geschillen, die bij de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot vastgoed- en gebiedsontwikkeling kunnen ontstaan. Ook voor specialistische juridische bijstand op het gebied van het onteigeningsrecht en de Wet voorkeursrecht gemeenten kunt u bij ons terecht.

Ons kantoor beschikt ook over gespecialiseerde kennis van het omgevingsrecht. Hierdoor kunnen wij ook begeleiding bieden bij de voor een betreffende ontwikkeling noodzakelijke ruimtelijke besluitvorming en procedures. De met uw ontwikkeling samenhangende vraagstukken over aanbesteden en staatssteun kunt u eveneens bij ons neerleggen. Wij bieden u daarmee een integrale aanpak en coördinatie van al uw juridische vraagstukken op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Klik op een van de volgende rechtsgebieden indien u een advocaat zoekt met kennis over omgevingsrecht, aanbestedingsrecht of staatssteunregelgeving.

Specialisten Vastgoed- en Gebiedsontwikkeling

H.A.J. (Herbert) Heidkamp, bc.

Juridisch medewerker
Expertises: Commercieel vastgoedrecht, bedrijfsovername, herstructureringen (waaronder fusie en splitsing van ondernemingen)

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil

Advocaat
Expertises: Vergunningverlening (o.a. Wabo), handhaving en toezicht, geluid, bodem, overheidsaansprakelijkheid en schadevergoedingsrecht (o.a. planschade en nadeelcompensatie).

mr. P.D. (Pieter) Schut

Notaris (partner)
Expertises: Commercieel vastgoed: projectontwikkeling in het algemeen, met name voor (woning)corporaties, gemeenten en overheden, property finance, Publiek Private Samenwerking (PPS), Advies onroerend goed/vastgoed, binnenstedelijke herstructurering, maatschappelijk vastgoed en splitsingen in appartementsrechten

mr. W.R. (Robert) de Vries

Advocaat
Expertises: Projectontwikkelings- en aannemingsovereenkomsten (UAV, UAV-GC, DNR), koop- en verkoop van vastgoed, VvE-recht, procederen bij zowel de burgerlijke rechter als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.