KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Vastgoed- en Gebiedsontwikkeling

De praktijkgroep vastgoed- en gebiedsontwikkeling van KienhuisHoving adviseert, op het snijvlak van het publiekrecht en het privaatrecht, over alle aspecten van (her)ontwikkeling, exploitatie en beheer van vastgoed. Dit varieert van concrete projecten tot aan de invulling van complete gebieden met verschillende functies.

Advisering

De praktijkgroep vastgoed- en gebiedsontwikkeling van KienhuisHoving begeleidt cliënten bij zowel projectontwikkeling als bij de (her)ontwikkeling van (ver)nieuwbouwlocaties en gebieden. Daarbij kunt u denken aan het opstellen en beoordelen van intentie- en samenwerkings-overeenkomsten met overheden en ontwikkelaars, advisering over grondexploitatieovereenkomsten en exploitatieplannen, de beoordeling van koopovereenkomsten etc.

Procederen

Naast deze adviespraktijk behartigen wij de belangen van onze cliënten in procedures bij de civiele rechter over geschillen, die bij de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot vastgoed- en gebiedsontwikkeling kunnen ontstaan. Ook voor specialistische juridische bijstand op het gebied van het onteigeningsrecht en de Wet voorkeursrecht gemeenten kunt u bij ons terecht.

Samenwerking

Ons kantoor beschikt ook over gespecialiseerde kennis van het omgevingsrecht. Hierdoor kunnen wij ook begeleiding bieden bij de voor een betreffende ontwikkeling noodzakelijke ruimtelijke besluitvorming en procedures. De met uw ontwikkeling samenhangende vraagstukken over aanbesteden en staatssteun kunt u eveneens bij ons neerleggen. Wij bieden u daarmee een integrale aanpak en coördinatie van al uw juridische vraagstukken op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via één van hieronder staande advocaten of (kandidaat-)notarissen.

Specialisten Vastgoed- en Gebiedsontwikkeling

H.A.J. (Herbert) Heidkamp, bc.

Juridisch medewerker
Expertises: Commercieel vastgoedrecht, bedrijfsovername, herstructureringen (waaronder fusie en splitsing van ondernemingen)

mr. T (Tessa) Krops

Kandidaat-notaris
Expertises: rechtspersonenrecht, fusies en splitsingen, herstructureringen, aandelenoverdrachten, oprichten van rechtspersonen, statutenwijzingen, particulier en commercieel onroerendgoedrecht

mr. R.P. (Rob) Mollema, bc.

Notaris (partner)
Expertises: Ondernemingsrecht (overnames, begeleiding aan- en verkooptrajecten van ondernemingen, ontvlechtingen, herstructureringen, fusies en splitsingen, aandeelhoudersovereenkomsten) en Commercieel Vastgoedrecht (advisering woningcorporaties, aan-, verkoop- en leveringsbegeleiding bij vastgoedprojecten, begeleiding binnenstedelijke herontwikkelingen, splitsing in appartementsrechten, opstellen koopovereenkomsten, opstellen koop- aannemingsovereenkomsten)

mr. P.D. (Pieter) Schut

Notaris (partner)
Expertises: Commercieel vastgoed: projectontwikkeling in het algemeen, met name voor (woning)corporaties, gemeenten en overheden, property finance, Publiek Private Samenwerking (PPS), Advies onroerend goed/vastgoed, binnenstedelijke herstructurering, maatschappelijk vastgoed en splitsingen in appartementsrechten

mr. M.S. (Marianne) ten Feld-Sprik

Advocaat
Expertises: Europees en nationaal aanbestedingsrecht, civiel bouwrecht, projectontwikkeling, aannemingsovereenkomsten, UAV, UAV-GC, zorginkoop.

mr. L.J. (Laurens) Vermeulen

Advocaat
Expertises: Europees en nationaal aanbestedingsrecht, civiel bouwrecht (UAV, UAV-GC, DNR 2011), vastgoedrecht, VvE-recht en burenrecht

mr. W.R. (Robert) de Vries

Advocaat
Expertises: Projectontwikkelings- en aannemingsovereenkomsten (UAV, UAV-GC, DNR), koop- en verkoop van vastgoed, VvE-recht, procederen bij zowel de burgerlijke rechter als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
Share on