KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Pensioenrecht

De praktijkgroep pensioenrecht houdt zich bezig met alle aspecten in haar vakgebied.

Het gaat hierbij vooral om de regels met betrekking tot pensioenregelingen, overeengekomen tussenPensioenrecht werkgevers en werknemers, die zijn ondergebracht bij pensioenfondsen en verzekeraars. Het specialisme omvat uiteenlopende zaken belicht vanuit een juridische invalshoek, gecombineerd met inzicht in actuariële en accounting aspecten.

De werkwijze van de praktijkgroep kenmerkt zich door een snelle en praktische oplossingsgerichte aanpak, zowel in de advies- als in de procespraktijk. De praktijkgroep richt zich op werkgevers, pensioenfondsen, medezeggenschapsorganen en werknemers. Ook komt het regelmatig voor dat andere advocatenkantoren onze specialisten inhuren voor pensioenjuridische ondersteuning en advies voor hun cliënten.

Specialismen van de praktijkgroep pensioenrecht zijn onder meer:

  • fusie en overnames, de pensioen due diligence en contractuele pensioenbepalingen
  • indexatievraagstukken
  • gelijke behandeling
  • wijziging van pensioenregelingen en pensioen outsourcing
  • (collectieve) waardeoverdrachten
  • medezeggenschap, verantwoording en intern toezicht
  • taakafbakening, vrijwillige aansluiting
  • informatie, voorlichting en keuzerechten.

Specialisten Pensioenrecht

mr. A. (Alex) Ter Horst

Advocaat
Expertises: verplichtstelling en vrijstelling, collectieve waardeoverdracht, vrijwillige aansluiting, (VPL-)overgangsregelingen, wijzigen pensioenregeling, fiscale aspecten