KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Onroerendgoedrecht

Grote belangen vragen om duidelijke en eensluidende afspraken, waar nodig vergezeld van deskundige adviezen. Door de specialistische kennis kan het team Onroerendgoedrecht uw projecten voorzien van een stevig fundament. In elk dossier wordt gestreefd naar een optimaal resultaat.

De toenemende complexiteit van zaken en voortdurende wijzigingen van (fiscale) regelgeving op het gebied van vastgoedrecht vraagt om deskundigheid. De praktijkgroep onroerendgoedrecht volgt deze ontwikkelingen en plaatst ze voor u in een juridisch kader. Wij denken gedurende het gehele proces met u mee en zoeken waar nodig naar praktische en inventieve oplossingen.

De praktijkgroep onroerendgoedrecht bestaat uit  2 notarissen, 3 kandidaat-notarissen en 2 notarieel medewerkers, die zich tot experts op de verschillende rechtsgebieden binnen het onroerendgoedrecht hebben ontwikkeld. Het team werkt nauw samen met andere disciplines binnen KienhuisHoving. Door deze bundeling van kennis kan op elk aspect een hoogwaardige kwaliteit worden geboden.

De (kandidaat-) notarissen van de praktijkgroep onroerendgoedrecht treden op als onafhankelijk adviseur, maar desgewenst ook als adviseur van één van de partijen. Cliënten zijn onder meer woningcorporaties, zorginstellingen, ondernemers, overheden, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, banken en particulieren.

De German Desk Immobilienrecht is als onderdeel van de German Desk opgericht om de Duitstalige cliënten te begeleiden en adviseren op het gebied van vastgoed. 

De praktijkgroep onroerendgoedrecht heeft een ruime praktijkervaring in het adviseren en het opstellen/beoordelen van overeenkomsten en notariële akten met betrekking tot:

•Eigendomsoverdrachten (koop/levering)

• Projectontwikkeling en grondexploitatie

• Financieringsstructuren

Veilingen en openbare verkopen

• Maatschappelijk vastgoed

Landgoederen/Natuurschoonwet 1928

• Agrarische sector en vastgoed in het buitengebied

• Erfpacht en opstal

• Alternatieve energie

• Splitsingen in appartementsrechten

Specialisten Onroerendgoedrecht

H.A.J. (Herbert) Heidkamp, bc.

Juridisch medewerker
Expertises: Commercieel vastgoedrecht, bedrijfsovername, herstructureringen (waaronder fusie en splitsing van ondernemingen)

mr. C. (Chantal) Kolk

Kandidaat-notaris
Expertises: (Commercieel) onroerendgoedrecht, zekerheden, erfpacht, landgoederen, Natuurschoonwet 1928, herontwikkeling cultureel erfgoed, (agrarische) bedrijfsoverdrachten

mr. R.P. (Rob) Mollema, bc.

Notaris (partner)
Expertises: Ondernemingsrecht (overnames, begeleiding aan- en verkooptrajecten van ondernemingen, ontvlechtingen, herstructureringen, fusies en splitsingen, aandeelhoudersovereenkomsten) en Commercieel Vastgoedrecht (advisering woningcorporaties, aan-, verkoop- en leveringsbegeleiding bij vastgoedprojecten, begeleiding binnenstedelijke herontwikkelingen, splitsing in appartementsrechten, opstellen koopovereenkomsten, opstellen koop- aannemingsovereenkomsten)

mr. P.D. (Pieter) Schut

Notaris (partner)
Expertises: Commercieel vastgoed: projectontwikkeling in het algemeen, met name voor (woning)corporaties, gemeenten en overheden, property finance, Publiek Private Samenwerking (PPS), Advies onroerend goed/vastgoed, binnenstedelijke herstructurering, maatschappelijk vastgoed en splitsingen in appartementsrechten

D. (Dick) Veldhuis

Juridisch medewerker
Expertises: onroerendgoedrecht, particulier vastgoed, opstellen van koopovereenkomsten en akten leveringen, hypotheken, uitpondingsprojecten