KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Onroerendgoedrecht

Grote belangen vragen om duidelijke en eensluidende afspraken, waar nodig vergezeld van deskundige adviezen. Door de specialistische kennis kan het team Onroerendgoedrecht uw projecten voorzien van een stevig fundament. In elk dossier wordt gestreefd naar een optimaal resultaat.

Vastgoed

De toenemende complexiteit van zaken en voortdurende wijzigingen van (fiscale) regelgeving op het gebied van vastgoedrecht vraagt om deskundigheid. De praktijkgroep onroerendgoedrecht van KienhuisHoving volgt deze ontwikkelingen en plaatst ze voor u in een juridisch kader. Wij denken gedurende het gehele proces met u mee en zoeken waar nodig naar praktische en inventieve oplossingen.
Het team werkt nauw samen met andere disciplines binnen KienhuisHoving. Door deze bundeling van kennis kan op elk aspect een hoogwaardige kwaliteit worden geboden.

Adviseurs

De (kandidaat-) notarissen van de praktijkgroep onroerendgoedrecht treden op als onafhankelijk adviseur, maar desgewenst ook als adviseur van één van de partijen. Cliënten zijn onder meer woningcorporaties, zorginstellingen, ondernemers, overheden, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, banken en particulieren.

De German Desk Immobilienrecht is als onderdeel van de German Desk opgericht om de Duitstalige cliënten te begeleiden en adviseren op het gebied van vastgoed. 

Werkzaamheden

De praktijkgroep onroerendgoedrecht heeft een ruime praktijkervaring in het adviseren en het opstellen/beoordelen van overeenkomsten en notariële akten met betrekking tot:

  • Eigendomsoverdrachten (koop/levering)
  • Projectontwikkeling en grondexploitatie
  • Financieringsstructuren
  • Veilingen en openbare verkopen
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Agrarische sector en vastgoed in het buitengebied
  • Erfpacht en opstal
  • Alternatieve energie
  • Splitsingen in appartementsrechten

Portaal

Onze cliënten kunnen inloggen op ons portaal. Daar vinden zij alle documenten die zij nodig hebben voor de overdracht van hun huis. Klik hier voor het portaal.

 

 

Specialisten Onroerendgoedrecht

H.A.J. (Herbert) Heidkamp, bc.

Juridisch medewerker
Expertises: Commercieel vastgoedrecht, bedrijfsovername, herstructureringen (waaronder fusie en splitsing van ondernemingen)

mr. T (Tessa) Krops

Kandidaat-notaris
Expertises: rechtspersonenrecht, fusies en splitsingen, herstructureringen, aandelenoverdrachten, oprichten van rechtspersonen, statutenwijzingen, particulier en commercieel onroerendgoedrecht

mr. R.P. (Rob) Mollema, bc.

Notaris (partner)
Expertises: Ondernemingsrecht (overnames, begeleiding aan- en verkooptrajecten van ondernemingen, ontvlechtingen, herstructureringen, fusies en splitsingen, aandeelhoudersovereenkomsten) en Commercieel Vastgoedrecht (advisering woningcorporaties, aan-, verkoop- en leveringsbegeleiding bij vastgoedprojecten, begeleiding binnenstedelijke herontwikkelingen, splitsing in appartementsrechten, opstellen koopovereenkomsten, opstellen koop- aannemingsovereenkomsten)

mr. P.D. (Pieter) Schut

Notaris (partner)
Expertises: Commercieel vastgoed: projectontwikkeling in het algemeen, met name voor (woning)corporaties, gemeenten en overheden, property finance, Publiek Private Samenwerking (PPS), Advies onroerend goed/vastgoed, binnenstedelijke herstructurering, maatschappelijk vastgoed en splitsingen in appartementsrechten
Share on