KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Onderwijsrecht

Onder de vlag 'onderwijsrecht' werken we aan zeer uiteenlopende zaken met onderwijs als rode draad.

We vertegenwoordigen de scholen in hun contacten met de overheid. Ook adviseren we gemeenten bij hun onderhandelingen met de instellingen over bijvoorbeeld gebouwen, budgetten of de stichting van een nieuwe school. We verdiepen ons in pensioenzaken en arbeidsconflicten. We staan leerlingen, studenten of ouders bij wanneer er in hun relaties met de onderwijsinstantie een probleem ontstaat. Veelal gaat het om gevoelige zaken, omdat onderwijs bij uitstek mensenwerk is. Het veld staat maatschappelijk volop in de belangstelling nu artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt, niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is.

Dit vraagt om specialisatie én een brede oriëntatie. Bij onderwijsrecht komen vakgebieden als bestuursrecht, huurrecht, arbeidsrecht en ambtenarenrecht samen, terwijl de onderwijswetgeving aan ieder van die deelgebieden weer een eigen draai geeft. Openbaar en bijzonder onderwijs hebben hun afzonderlijke eigenaardigheden en het is goed om te weten dat de praktijkgroep onderwijsrecht daarvan de finesses én de gevoeligheden kent.

Specialisten Onderwijsrecht