KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Onderwijsrecht

Wie heeft wanneer een specialist onderwijsrecht nodig?

-          Scholen in hun contact met de overheid;
-          Gemeenten bij hun onderhandelingen met schoolinstellingen over bijvoorbeeld hun
           (school)gebouwen, budgetten of de stichting van een nieuwe school;
-          Pensioenzaken en arbeidsconflicten binnen het onderwijs;
-          Leerlingen, studenten of ouders, wanneer er in hun relatie met de onderwijsinstantie een
            probleem ontstaat.

Bij onderwijsrecht komen vakgebieden als bestuursrecht, huurrecht, arbeidsrecht en ambtenarenrecht samen, altijd met onderwijs als rode draad. Bovendien geeft de onderwijswetgeving aan ieder van die deelgebieden weer een eigen draai. Openbaar en bijzonder onderwijs hebben hun afzonderlijke eigenaardigheden.

Vaak gaat het om gevoelige zaken, omdat onderwijs bij uitstek mensenwerk is. Het veld staat maatschappelijk volop in de belangstelling nu artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt, niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is.

Dit alles vraagt om specialisatie én een brede oriëntatie. Als onderwijsrechtpraktijkgroep hebben wij op al deze facetten specialistische kennis in huis.

 1. Bekostiging 
 2. Bijzonder onderwijs
 3. Openbaar onderwijs
 4. Participatiefonds
 5. Commissie van Beroep
 6. Inspectietoezicht
 7. Ontslag
 8. Faillissement school
 9. Doubleren en BSA
 10. Schoolverbod
 11. Stichten en fusie
 12. Aansprakelijkheid

Specialisten Onderwijsrecht

mr. C. (Christian) Mutlu

Advocaat
Expertises: Ontslag, Arbeidsovereenkomst, CAO, Proeftijd, Sociaal plan, Rechtspositieregeling, Aanstelling, Billijke vergoeding, Statutair bestuurder, Reorganisatie, Managementovereenkomst, Wnra, Flexibele arbeidsrelaties, Overeenkomst van opdracht