KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Onderwijsrecht

Wie heeft wanneer een specialist onderwijsrecht van KienhuisHoving nodig?
  • Scholen in hun contact met de overheid;
  • Gemeenten bij hun onderhandelingen met schoolinstellingen over bijvoorbeeld hun
    (school)gebouwen, budgetten of de stichting van een nieuwe school;
  • Pensioenzaken en arbeidsconflicten binnen het onderwijs;
  • Leerlingen, studenten of ouders, wanneer er in hun relatie met de onderwijsinstantie een
    probleem ontstaat.

Bij onderwijsrecht komen vakgebieden als bestuursrecht, huurrecht, arbeidsrecht en ambtenarenrecht samen, altijd met onderwijs als rode draad. Bovendien geeft de onderwijswetgeving aan ieder van die deelgebieden weer een eigen draai. Openbaar en bijzonder onderwijs hebben hun afzonderlijke eigenaardigheden.

Vaak gaat het om gevoelige zaken, omdat onderwijs bij uitstek mensenwerk is. Het veld staat maatschappelijk volop in de belangstelling nu artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt, niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is.

Dit alles vraagt om specialisatie én een brede oriëntatie. Als onderwijsrechtpraktijkgroep hebben wij op al deze facetten specialistische kennis in huis.

Doubleren en BSA
Doubleren en BSA
Schoolverbod
Schoolverbod
Stichting, richting en inrichting
Stichting, richting en inrichting
Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid

Specialisten Onderwijsrecht

mr. I.L. (Ilse) van der Woude

Advocaat
Expertises: Aanstelling, Arbeidsovereenkomst, CAO, Disciplinaire maatregel, Flexibele arbeidsrelaties, Ontslag, Rechtspositieregeling, Re-integratie, Sociaal Plan, Sociale zekerheidsrecht, Subsidie, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), WNT, Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Share on