KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Ondernemingsrecht

Fusies en overnames, joint ventures, participaties en andere samenwerkingsverbanden. Ook voor corporate governance vraagstukken, bestuurdersaansprakelijkheid, ondernemingsrechtelijke geschillen of advisering op het terrein van het vennootschapsrecht kunt u bij ons terecht.

Advocaten en notarissen

Binnen de praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving werken op dit vakgebied gespecialiseerde advocaten en (kandidaat-) notarissen intensief met elkaar samen, steeds met inachtneming van ieders specifieke verantwoordelijkheden.

Ondernemingsrecht advocatuur

Meer over ondernemingsrecht advocatuur vindt u hier.

Ondernemingsrecht notariaat

Meer over de ondernemingsrecht notariaat vindt u hier.

Recente zaken

Enkele transacties die wij recent hebben begeleid, vindt u hier.

Nieuwsbrief

De praktijkgroep geeft ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief uit. Hierin berichten advocaten en (kandidaat-)notarissen de meest actuele ontwikkelingen binnen het Ondernemingsrecht, zoals wetswijzigingen, belangwekkende uitspraken en aansprekende cases uit de praktijk.

U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden via het online formulier of via Petra Stickel, e-mail petra.stickel@kienhuishoving.nl.

Specialisten Ondernemingsrecht

mr. J.J. (Jeroen) Gerritsma

Advocaat (partner)
Expertises: Overnames, aandeelhoudersgeschillen, financiering en zekerheden, herstructurering

H.A.J. (Herbert) Heidkamp, bc.

Juridisch medewerker
Expertises: Commercieel vastgoedrecht, bedrijfsovername, herstructureringen (waaronder fusie en splitsing van ondernemingen)

mr. N. (Nelleke) Jans

Advocaat
Expertises: Corporate Litigation (aandeelhoudersgeschillen en geschillenregeling), financiering en zekerheden, blockchain

mr. T (Tessa) Krops

Kandidaat-notaris
Expertises: rechtspersonenrecht, fusies en splitsingen, herstructureringen, aandelenoverdrachten, oprichten van rechtspersonen, statutenwijzingen, particulier en commercieel onroerendgoedrecht

mr. R.P. (Rob) Mollema, bc.

Notaris (partner)
Expertises: Ondernemingsrecht (overnames, begeleiding aan- en verkooptrajecten van ondernemingen, ontvlechtingen, herstructureringen, fusies en splitsingen, aandeelhoudersovereenkomsten) en Commercieel Vastgoedrecht (advisering woningcorporaties, aan-, verkoop- en leveringsbegeleiding bij vastgoedprojecten, begeleiding binnenstedelijke herontwikkelingen, splitsing in appartementsrechten, opstellen koopovereenkomsten, opstellen koop- aannemingsovereenkomsten)

mr. T. (Tom) Pool

Advocaat
Expertises: ICT-contracten, software-licenties, privacyrecht, domeinnamen, cloud contracting

mr. M.W. (Marc) van Rijnsoever

Advocaat (partner)
Expertises: fusies & overnames (M&A), joint ventures en andere samenwerkingsvormen, due diligence, afgeven van legal opinions, aangaan en ontvlechten van aandeelhoudersverbanden, commerciële contracten

mr. M.W.L. (Matthijs) van Rozen

Notaris (partner)
Expertises: German Desk, grensoverschrijdende fusies, governance, samenwerkingen, overnames en participaties

mr. F.G. (Frank) Röben

Kandidaat-notaris (partner)
Expertises: Fusies en overnames, herstructureringen, oprichtingen van rechtspersonen, maatwerk statuten, samenwerkingsverbanden, corporate governance, partij-adviseur, spin-offs, investeringen, adviseur startende ondernemers.

mr. J.M.A. (Jacobine) Tinselboer

Notaris (partner)
Expertises: Fusies en overnames, begeleiding aan- en verkoop ondernemingen, participaties en investeringen, aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsverbanden, herstructureringen, splitsingen en ontvlechtingen, advisering ondernemingsstructuren

mr. B.F. (Freek) Wesseling

Notaris (partner)
Expertises: Overdrachten familie ondernemingen, advisering ondernemingsstructuren, structuurvennootschappen, corporate governance
Share on