KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht heeft betrekking op het gebruik van gronden en gebouwen, de verdeling van ruimte en de inrichting van de leefomgeving.

Onze advocaten houden zich bezig met onder meer bestemmingsplannen, grondexploitatieplannen, milieueffectrapportages, bouw- en milieuvergunningen, Natura 2000-gebieden, luchtkwaliteit, geluidhinder, monumentenvergunningen, handhaving en planschade. De werkzaamheden van de omgevingsrechtadvocaten lopen uiteen van advisering tot het voeren van diverse juridische proOmgevingsrechtcedures.

Een belangrijk deel van hun werkzaamheden behelst de advisering in omvangrijke, complexe projecten, zoals de realisering van woonwijken, bedrijven- en industrieterreinen, de aanleg van natuur- en recreatiegebieden, stadions, vliegvelden en infrastructuur. Onze advocaten zien daarbij toe op het adequaat doorlopen van de benodigde besluitvormingsprocedures. Daarbij gaat het om het bepalen van een passende juridisch-strategische aanpak, waarbij rekening moet worden gehouden met uiteenlopende maatschappelijke en politieke belangen. Onze clientèle bestaat uit onder meer (semi-)overheden, projectontwikkelaars, bouw- en aannemersbedrijven, architecten en particulieren.

Specialisten Omgevingsrecht

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil

Advocaat
Expertises: Vergunningverlening (o.a. Wabo), handhaving en toezicht, geluid, bodem, overheidsaansprakelijkheid en schadevergoedingsrecht (o.a. planschade en nadeelcompensatie).