KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht heeft betrekking op het gebruik van gronden en gebouwen, de verdeling van ruimte en de inrichting van de leefomgeving. Daarbij gaat het om het bepalen van een passende juridisch-strategische aanpak, waarbij rekening moet worden gehouden met uiteenlopende maatschappelijke en politieke belangen.

Omgevingszaken

Onze advocaten houden zich bezig met onder meer:

 • Omgevingswet
 • bestemmingsplannen
 • grondexploitatieplannenOmgevingsrecht
 • milieueffectrapportages
 • bouw- en milieuvergunningen
 • Natura 2000-gebieden
 • luchtkwaliteit
 • geluidhinder
 • monumentenvergunningen
 • handhaving
 • planschade

De werkzaamheden van de omgevingsrechtadvocaten lopen uiteen van advisering tot het voeren van diverse juridische procedures.

Complexe projecten

Een belangrijk deel van hun werkzaamheden behelst de advisering in omvangrijke, complexe projecten, zoals de realisering van woonwijken, bedrijven- en industrieterreinen, de aanleg van natuur- en recreatiegebieden, stadions, vliegvelden en infrastructuur. Onze advocaten zorgen er voor dat de benodigde besluitvormingsprocedures adequaat worden doorlopen. Daarbij gaat het om het bepalen van een passende juridisch-strategische aanpak, waarbij rekening moet worden gehouden met uiteenlopende maatschappelijke en politieke belangen. Onze cliënten zijn onder meer (semi-)overheden, projectontwikkelaars, bouw- en aannemersbedrijven, architecten en particulieren.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Chantal van Mil.

Specialisten Omgevingsrecht

Share on