KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Milieurecht

Civiel Milieurecht en Publiekrechtelijk Milieurecht

De civielrechtelijke milieurechtpraktijk richt zich op onder meer bodemverontreiniging. De werkzaamheden op het gebied van civielrechtelijke milieuaansprakelijkheid bestaan uit advisering bij koop en verkoop van verontreinigde terreinen, bij de herontwikkeling van verontreinigde locaties, de opstelling van contracten waarin de risico's van - en de aansprakelijkheid voor - bodemverontreiniging worden geregeld.

De werkzaamheden op het terrein van het publiekrechtelijke milieurecht bestaan onder meer uit het begeleiden van ondernemingen bij de indiening van een milieuvergunningaanvraag of van een verzoek tot wijziging van vergunningvoorschriften. Daarnaast voeren wij bestuursrechtelijke procedures in het geval van bezwaar tegen bijvoorbeeld geluid- of stankoverlast, veroorzaakt door een onderneming. Wij voeren ook procedures tegen - of wij begeleiden - handhavend optreden door de overheid tegen milieuovertredingen.

Onze cliënten zijn (semi-)overheden, projectontwikkelaars, bouw- en aanneembedrijven, woningbouwcorporaties, milieubureaus en particulieren.

Specialisten Milieurecht

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil

Advocaat
Expertises: Vergunningverlening (o.a. Wabo), handhaving en toezicht, geluid, bodem, overheidsaansprakelijkheid en schadevergoedingsrecht (o.a. planschade en nadeelcompensatie).