KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Mededingingsrecht

De praktijkgroep mededingingsrecht is actief op alle terreinen van haar vakgebied, waaronder:

Concurrentietoezicht: de praktijkgroep staat cliënten bij in kartelonderzoeken van de Europese Commissie en de ACM (voorheen NMa). Daarnaast biedt zij haar cliënten compliance programma's aan, die tot doel hebben de naleving van mededingingsregels te waarborgen. Naast het adviseren over horizontale en verticale overeenkomsten tussen ondernemingen, zoals distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten, houdt zij zich eveneens bezig met vraagstukken omtrent misbruik van economische machtspositie. De praktijkgroep procedeert regelmatig bij de bestuursrechter en de civiele rechter over deze onderwerpen

Concentratietoezicht: in het kader van fusies en overnames houdt de praktijkgroep zich bezig met concentratiemeldingen bij de Europese Commissie of de ACM. Zij adviseert eveneens over aanverwante onderwerpen, zoals bijvoorbeeld concurrentiebedingen tussen koper en verkoper en due diligence onderzoeken.

Staatssteun: regelmatig adviseert de praktijkgroep over staatssteunaspecten in het kader van onder meer vastgoedprojecten, PPS en aanbestedingen. Daarnaast houdt zij zich bezig met civiele en bestuursrechtelijke procedures en klachtprocedures bij de Europese Commissie.

Energierecht: de praktijkgroep adviseert cliënten over de toepassing van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Zij staat cliënten bij in geschilprocedures bij de ACM en in procedures voor de bestuursrechter en de civiele rechter.

Specialisten Mededingingsrecht

mr. drs. A.M. (Anniek) van Diggele

Advocaat
Expertises: Corporate Governance, Corporate Litigation (aandeelhoudersgeschillen, enquêteprocedures, geschillenregelingen), aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

mr. E.W.F. (Edwin) Schotanus

Advocaat (partner)
Expertises: gezondheidszorg, markt en overheid, staatssteun, openbaar vervoer, compliance, (Europees) mededingingsrecht