KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht is een boeiend maar van nature complex rechtsgebied. Het omvat alle rechtsregels die betrekking hebben op de gezondheidszorg.

Daarbij komen nagenoeg alle rechtsgebieden om de hoek kijken: burgerlijk recht, arbeidsrecht, bestuurs-, straf- en tuchtrecht en internationaal recht. De verandering van functiegerichte naar vraaggestuurde zorg heeft geleid tot de introductie van gereguleerde marktwerking met alle juridische consequenties van dien. Zorginstellingen dienen zich aldus steeds meer als ondernemingen te profileren met alles wat daarbij komt kijken.
Onze specialisten gezondheidsrecht staan klaar voor iedereen die met vraagstukken in de zorg te maken heeft. Zorginstellingen, beroepsbeoefenaren, belangenbehartigers en koepelorganisaties zijn welkom bij ons. Bijvoorbeeld als u te maken heeft met vragen over:

 • een conflict binnen een maatschap of personenvennootschap, of tussen directie en maatschap
 • tuchtrecht en medische aansprakelijkheid
 • de juridische positie van hulpverleners
 • kwaliteitseisen
 • ambulancezorg
 • patiëntenrechten
 • Zorgverzekeringswet- en AWBZ-vraagstukken
 • geneesmiddelen wetgeving
 • juridische aspecten van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen
 • juridische structuren, fusie en samenwerking
 • financiering en tarieven
 • bouwen in de zorg
 • aanbesteding- en mededinging
 • checklist elektronische gegevensuitwisseling.

Branchegroep Gezondheidszorg

De Branchegroep Gezondheidszorg bestaat uit advocaten en notarissen vanuit verschillende juridische expertisegebieden die hun specifieke kennis van de gezondheidszorg hebben gebundeld.  

De branchegroep geeft periodiek een digitale nieuwsbrief uit. Hierin berichten wij over de meest actuele ontwikkelingen binnen de zorg, zoals wetswijzigingen en belangwekkende uitspraken. Klik hieronder om u aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Gezondheidszorg

Oude edities van de nieuwsbrief vindt u hier.

Specialisten Gezondheidsrecht

mr. E.A.A. (Eveline) van Andel

Advocaat
Expertises: Medisch tuchtrecht, Wet kwaliteit klachten en geschillen in zorg, privacy, e-health, medisch beroepsgeheim, geschillen met de NZa, samenwerking in gezondheidszorg, kwaliteit van zorg en WNT

mr. drs. Y.M. (Yvonne) Nijhuis

Advocaat
Expertises: Medisch tuchtrecht, maatschapsgeschillen, geschillen met de Nza / Inspectie voor de gezondheidszorg / zorgkantoor, zorgcontractering, kwaliteit van zorg, governance, WNT, reorganisaties, cliëntenraden.