KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Contracten-, proces- & aansprakelijkheidsrecht

U wordt steeds meer geconfronteerd met wet- en regelgeving. De behoefte aan rechtsbijstand wordt daarom steeds belangrijker.

Bij procedures of beter nog het buiten de rechtszaal oplossen van geschillen staan wij u graag bij. Liever adviseren wij u vooraf op welke wijze afspraken het beste kunnen worden vastgelegd. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Wij onderscheiden ons in onze oplossingsgerichte en praktische houding.

De advocaten van contracten-, proces- en aansprakelijkheidsrecht zijn actief op de volgende drie hoofdgebieden:

Contractenrecht

De advocaten adviseren over en beoordelen contracten en algemene voorwaarden. Als maatwerk gewenst is, dan stellen zij het contract of de algemene voorwaarden voor u op. Lees hier bij welke contracten en algemene voorwaarden zij u onder meer kunnen bijstaan.

Procesrecht

De advocaten adviseren over en voeren civiele procedures bij gerechtelijke instanties en arbitrage-instituten. Zij behandelen zaken op het terrein van het beslag- en executierecht.

Aansprakelijkheidsrecht

De advocaten adviseren over en beoordelen aansprakelijkheidskwesties. Dit omvat ook zaken op het terrein van het verzekeringsrecht en het civiel milieurecht. Lees hier bij welke aansprakelijkheidskwesties zij u onder meer kunnen bijstaan.

De advocaten van contracten-, proces- en aansprakelijkheidsrecht zijn graag bereid u meer te vertellen over de zaken die zij kunnen behandelen. Zie ook onze Twitter.

Specialisten Contracten-, proces- & aansprakelijkheidsrecht

mr. K.C. (Kristina) Adam, LL.M.

Advocaat
Expertises: German Desk, Duitstalige praktijk, verbintenissenrecht, internationaal contractenrecht, internationaal privaatrecht, agentuur, distributie, franchise, Weens Koopverdrag

mr. N.P.M. (Norbert) Haas

Advocaat (partner)
Expertises: voeren procedures bij rechters en arbiters, opstellen contracten en adviseren en procederen bij conflicten daarover, bemiddelen en onderhandelen om procederen en escalatie te voorkomen, opstellen van en adviseren over arbeidsovereenkomsten ook met statutair bestuurders, uitonderhandelen ontslagvergoedingen, voeren van ontslagprocedures, advisering over alle aspecten van de relatie werkgever/werknemer.

mr. drs. Y.M. (Yvonne) Nijhuis

Advocaat
Expertises: Medisch tuchtrecht, maatschapsgeschillen, geschillen met de Nza / Inspectie voor de gezondheidszorg / zorgkantoor, zorgcontractering, kwaliteit van zorg, governance, WNT, reorganisaties, cliëntenraden.

mr. J.P.C. (Joost) van Ruiven

Advocaat (partner)
Expertises: reorganisaties, non-concurrentiegeschillen, CAO-recht, nationaal en internationaal contracteren, contracteren in de bouw, (bodem)verontreiniging.

mr. J. (John) van Schendel

Advocaat
Expertises: handelsgeschillen, onderhandelingen, contracten en algemene voorwaarden, civiele aansprakelijkheidskwesties, aansprakelijkheidsbeperkingen, procesrecht, beslag- en executierecht