KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Contracten-, proces- & aansprakelijkheidsrecht

U wordt steeds meer geconfronteerd met wet- en regelgeving. De maatschappelijke verhoudingen worden steeds zakelijker en over steeds meer zaken wordt geprocedeerd. Liever lost u geschillen buiten de rechtszaal op. De behoefte aan rechtsbijstand wordt daarom steeds belangrijker.

De advocaten van KienhuisHoving adviseren u graag vooraf op welke wijze afspraken het beste kunnen worden vastgelegd. Geschillen of zelfs procedures kunnen dan worden voorkomen. Met een oplossingsgerichte en praktische manier van werken, nemen wij u de zorg uit handen. Ons uitgangspunt is dat wij voor u het best mogelijke resultaat realiseren!

Wij helpen u graag op de volgende drie hoofdgebieden:

Contractenrecht

Vrijwel iedere zakelijke samenwerking vangt aan met een contract. Maar wat is het juiste contract? Waar moet het contract aan voldoen? En wat moet er in de algemene voorwaarden staan? Voor advies over contracten en algemene voorwaarden, maar ook voor maatwerk, bent u bij ons aan het juiste adres. Lees hier bij welke contracten en algemene voorwaarden wij u onder meer kunnen bijstaan.

Procesrecht

Helaas is het onontkoombaar dat u op enig moment met een procedure wordt geconfronteerd of genoodzaakt bent om een procedure te beginnen. Wat moet u dan doen? Wij nemen u die zorg uit handen en adviseren u over en voeren zonodig civiele procedures bij gerechtelijke instanties en arbitrage-instituten. Ook het leggen van beslag en executie is bij ons in goede handen.

Aansprakelijkheidsrecht

Wordt u aansprakelijk gehouden voor schade? Een situatie waarbij u moet kunnen steunen op deskundige bijstand. Wij leveren deze steun graag. Niet alleen op het gebied van handelsgeschillen, maar bijvoorbeeld ook op het terrein van beroepsaansprakelijkheid en het civiel milieurecht. Lees hier bij welke aansprakelijkheidskwesties wij u onder meer kunnen bijstaan.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via het contactblok. Zie ook onze Twitter

Specialisten Contracten-, proces- & aansprakelijkheidsrecht

mr. K.C. (Kristina) Adam, LL.M.

Advocaat
Expertises: German Desk, Duitstalige praktijk, verbintenissenrecht, internationaal contractenrecht, internationaal privaatrecht, agentuur, distributie, franchise, Weens Koopverdrag

mr. drs. Y.M. (Yvonne) Nijhuis

Advocaat (partner)
Expertises: Medisch tuchtrecht, maatschapsgeschillen, geschillen met de Nza / Inspectie voor de gezondheidszorg / zorgkantoor, zorgcontractering, kwaliteit van zorg, governance, WNT, reorganisaties, cliëntenraden.

mr. J.P.C. (Joost) van Ruiven

Advocaat (partner)
Expertises: reorganisaties, non-concurrentiegeschillen, CAO-recht, nationaal en internationaal contracteren, contracteren in de bouw, (bodem)verontreiniging.

mr. J. (John) van Schendel

Advocaat
Expertises: handelsgeschillen, onderhandelingen, contracten en algemene voorwaarden, civiele aansprakelijkheidskwesties, aansprakelijkheidsbeperkingen, procesrecht, beslag- en executierecht
Share on