KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Banking & Finance

Met kennis van actuele regelgeving en financieringstechnieken bieden onze specialisten praktische adviezen voor financiële vraagstukken en geschillen.

Onafhankelijk van het heersende economische klimaat, kent het door onze praktijkgroep Banking & Finance bestreken rechtsgebied een dynamische ontwikkeling. Waar in goede tijden de nadruk kan liggen op bijvoorbeeld de structurering van overnamefinancieringen en het reguleren van marktgedrag, zal in een minder voorspoedige periode gezocht worden naar alternatieve financieringsmogelijkheden en vergaande risicobeheersing. Onze specialisten houden zich bezig met alle financiële vraagstukken, waar iedere onderneming of instelling op enig moment mee in aanraking komt.

Wij staan u graag terzijde ten aanzien van alle aspecten van traditionele en innovatieve, nationale en internationale financieringstransacties. In dit verband adviseren wij over een breed scala van financiële dienstverlening, variërend van bankfinancieringen en rentederivaten tot kredietunies, beleggingsfondsen en crowdfunding.

Bij ondernemingsactiviteiten komt de financiële toezichtswetgeving (onder andere de Wet op het financieel toezicht) snel om de hoek kijken. Het is dus altijd van belang om te weten of een activiteit onder deze toezichtwetgeving valt, en welke verplichtingen op u als ondernemer rusten.

Hierbij kunt u onder meer denken aan de volgende vragen: Heb ik een vergunning nodig voor deze activiteit? Kan ik volstaan met een registratie bij de Autoriteit Financiële Markten? Moet ik voor de uitgifte van aandelen of obligaties een prospectus uitgeven?

Een greep uit de type zaken die door ons worden behandeld:

  • het opstellen en beoordelen van leningsdocumentatie ten behoeve van overnames, herstructureringen en projectfinancieringen;
  • juridische structurering van alternatieve financieringsvormen (zoals uitgifte van obligaties);
  • zekerheden (pand, hypotheek, garanties, letters of comfort, borgtochten);
  • financiële toezichtswetgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht en alle aanverwante Europese en nationale regelgeving;
  • procesvoering bij de AFM, DNB, het KiFID en de rechter (civiel, bestuursrecht);
  • het afgeven van legal opinions.

Wij beschikken over specialistische juridische kennis en ervaring op het gebied van Banking & Finance, en werken uiteraard waar nodig samen met onze collega’s van de andere praktijkgroepen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarnaast hechten wij belang aan een goed begrip van de markten waarop onze cliënten zich bewegen.

Heeft u vragen met betrekking tot één van de genoemde onderwerpen of een andere aan Banking & Finance gerelateerde vraag, neem dan contact met ons op.

Specialisten Banking & Finance

mr. A.M. (Diana) Gunckel

Advocaat
Expertises: Advisering omtrent complexe financieringen, zekerheden en projectfinanciering, fusies en overnames, joint ventures, herstructureringen en private equity, Wet financieel toezicht