KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Banking & Finance

Heeft u financiering nodig om uw ondernemingsambities waar te maken? Bijvoorbeeld voor uitbreiding van uw activiteiten over de landsgrenzen heen, de toepassing van nieuwe, innovatieve technologieën in uw bedrijf, of het uitbreiden van uw productiecapaciteit? Of bent u een ‘start-up’ met ideeën, maar ontbreekt het u aan voldoende financiële middelen?

Financiering kan op verschillende manieren worden bijeen gebracht. U kunt investeerders aantrekken, die in uw bedrijf participeren en zodoende eigen vermogen aan uw onderneming verschaffen. Ook het aantrekken van vreemd vermogen is populair. U klopte daarvoor traditioneel bij een bank aan. Maar tegenwoordig is zoveel meer mogelijk. En omdat banken sinds de kredietcrisis minder leningen verstrekken dan voorheen, is het soms zelfs noodzakelijk om naar alternatieve financieringsmethoden te kijken. Fintech, fondsen, kredietunies, de uitgifte van obligatieleningen en crowdfunding zijn een paar van die andere mogelijkheden.

Bij de oplossing van deze financieringsvraagstukken komt snel de financiële toezichtswetgeving (onder andere de Wet op het financieel toezicht) om de hoek kijken. Het is dus altijd van belang om u goed te laten informeren of de wijze waarop u denkt uw financiering rond te krijgen onder deze toezichtswetgeving valt. En zo ja, hoe u dan vervolgens moet acteren: heeft u misschien (toch) een prospectus nodig, of een vergunning? Wij denken met u mee en voorzien u graag van praktische adviezen.

Daarnaast houden wij ons bezig met alle àndere financiële vraagstukken, waar iedere onderneming of instelling op enig moment mee in aanraking komt of kan komen. U kunt daarbij denken aan:

  • het opstellen en beoordelen van complexe leningsdocumentatie ten behoeve van overnames, herstructureringen en projectfinancieringen;
  • zekerheden (pand, hypotheek, garanties, letters of comfort, borgtochten);
  • procesvoering bij de AFM, DNB, het KiFID en de rechter (civiel, bestuursrecht); of
  • het afgeven van legal opinions.

Waar nodig en efficiënt werken wij samen met onze collega’s van de andere specialismen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zo verlenen wij samen met onze collega’s Pensioenrecht actieve juridische ondersteuning aan de besturen van een groot aantal pensioenfondsen, onder meer op het gebied van hun vermogensbeheer. En samen met onze specialisten van de Branchegroep Gezondheidsrecht denken wij mee met de ontwikkeling van financieringsoplossingen voor cliënten actief in de zorgsector.

WWFT-proof in tien stappen

Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) implementeert Nederland Europese regelgeving, die is opgesteld om te voorkomen dat ons financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De WWFT is van toepassing op een grote groep dienstverleners, zoals banken, trustkantoren, registeraccountants of accountant-administratieconsulent, belastingadviseurs, makelaars, advocaten en notarissen en beleggingsondernemingen. Klik hier voor meer informatie.

 

Al deze werkzaamheden vereisen een goed begrip van de markten waarop u zich beweegt. Wij vinden het ook belangrijk op de hoogte te zijn van de actualiteit. Alleen dan zijn wij ten slotte in staat u te verzekeren van relevante, effectieve en to-the-point assistentie.

Heeft u vragen met betrekking tot één van de genoemde onderwerpen of een andere aan Banking & Finance gerelateerde vraag, neem dan contact met ons op. Wij praten graag met u verder.

Specialisten Banking & Finance

mr. J.J. (Jeroen) Gerritsma

Advocaat (partner)
Expertises: Overnames, aandeelhoudersgeschillen, financiering en zekerheden, herstructurering

mr. N. (Nelleke) Jans

Advocaat
Expertises: Corporate Litigation (aandeelhoudersgeschillen en geschillenregeling), financiering en zekerheden, blockchain
Share on