KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Arbeidsrecht

Bent u werkgever? Of laat u medewerkers voor u werken, bijvoorbeeld door middel van een opdracht- of uitzendovereenkomst? Dan zijn er allerlei dingen die kunnen gebeuren met of door uw werknemers. En daar zit u vaak niet op te wachten. De advocaten arbeidsrecht van KienhuisHoving helpen u graag verder.

Als werkgever weet u hoe waardevol een goede arbeidsverhouding met uw medewerkers is. Toch kan het voorkomen dat de belangen van beide partijen niet overeenstemmen. Wij adviseren en helpen u graag verder.

De Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer. Ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel is er wel het een en ander gewijzigd. Zo zijn de voorstellen rondom de proeftijd al in de Tweede Kamer gesneuveld. Er zijn echter ook veel onderdelen van de WAB die wel gewoon doorgaan. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2020. Een belangrijke beoogde wijziging van de WAB betreft de toevoeging van de zogenaamde ‘i-grond’ aan de onder de WWZ ingevoerde mogelijke ontslaggronden.

De verschillende wijzigingen  zijn ook (ten dele) in onze nieuwsbrieven aan de orde geweest, vandaar dat we ze hier in vogelvlucht doornemen. Lees hier verder.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van het arbeidsrecht? Meldt u zich dan hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

 

Wat vinden onze cliënten van onze samenwerking? Mathijs Praas van de Zwanenberg Food Group vertelt:

Zwanenberg arbeidsrecht

Specialisten Arbeidsrecht

mr. B.J. (Berdine) van Eerden

Advocaat
Expertises: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), Collectief ontslag, individueel ontslag, flexibele arbeid, nieuw ontslagrecht, non-concurrentiegeschillen, wijziging arbeidsvoorwaarden en alle overige aspecten die zien op de relatie werkgever en werknemer

mr. V. (Vincent) de Groot

Advocaat
Expertises: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), Collectief ontslag, individueel ontslag, flexibele arbeid, nieuw ontslagrecht, non-concurrentiegeschillen, wijziging arbeidsvoorwaarden en alle overige aspecten die zien op de relatie werkgever en werknemer

mr. N.L.H.M. (Norbert) Laane

Advocaat
Expertises: medezeggenschapsrecht (ondernemingsraad), collectief arbeidsrecht (reorganisatie, collectief ontslag, sociaal plan, arbeidsvoorwaarden, CAO), flexibele arbeidsrelaties, ontslag

mr. C. (Christian) Mutlu

Advocaat
Expertises: Ontslag, arbeidsovereenkomst, CAO, proeftijd, rechtspositieregeling, aanstelling, billijke vergoeding, statutair bestuurder, managementovereenkomst, Wnra, flexibele arbeidsrelaties, overeenkomst van opdracht

mr. drs. Y.M. (Yvonne) Nijhuis

Advocaat (partner)
Expertises: Medisch tuchtrecht, maatschapsgeschillen, geschillen met de Nza / Inspectie voor de gezondheidszorg / zorgkantoor, zorgcontractering, kwaliteit van zorg, governance, WNT, reorganisaties, cliëntenraden.

T.M.E. (Angelique) Roeloffzen-Mulder

Juridisch medewerker
Expertises: Collectief arbeidsrecht (collectief ontslag/reorganisaties), contracting, bewindvoerder Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), aanbieden (buiten)gerechtelijk akkoord

mr. J.P.C. (Joost) van Ruiven

Advocaat (partner)
Expertises: reorganisaties, non-concurrentiegeschillen, CAO-recht, nationaal en internationaal contracteren, contracteren in de bouw, (bodem)verontreiniging.

mr. I.L. (Ilse) van der Woude

Advocaat
Expertises: Aanstelling, Arbeidsovereenkomst, CAO, Disciplinaire maatregel, Flexibele arbeidsrelaties, Ontslag, Rechtspositieregeling, Re-integratie, Sociaal Plan, Sociale zekerheidsrecht, Subsidie, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), WNT, Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Share on