KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht heeft een bijzondere positie in relatie tot het arbeidsrecht.

Bij de overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, politiekorpsen, enz.) zijn de zaken nu eenmaal vaak net iets anders geregeld dan in het bedrijfsleven. En, met bijvoorbeeld de verzelfstandigingen, schaalvergroting en reorganisaties in het onderwijs of de zorg, zijn de posities van werkgever en werknemer er niet altijd duidelijker op geworden.

Dat geldt ook voor gemeenten; hier spelen zaken als ontslag, wachtgeld, reorganisaties en bekostiging een rol. Wanneer er juridische vraagstukken aan de orde zijn, vraagt dat om advocaten die het ambtenarenrecht kennen en de regels en mogelijkheden overzien van het ABP. En vooral, advocaten die goed kunnen luisteren en écht adviseren of procederen wanneer het daartoe komt. Deze advocaten vindt u bij de praktijkgroep ambtenarenrecht.

Specialisten Ambtenarenrecht