KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht heeft een bijzondere positie in relatie tot het arbeidsrecht. Bij de overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, politiekorpsen, enz.) zijn de zaken nu eenmaal vaak net iets anders geregeld dan in het bedrijfsleven. En, met bijvoorbeeld de verzelfstandigingen, schaalvergroting en reorganisaties in het onderwijs of de zorg, zijn de posities van werkgever en werknemer er niet altijd duidelijker op geworden.

Ambtenarenrecht voor gemeenten

Dat geldt ook voor gemeenten; hier spelen zaken als ontslag, wachtgeld, reorganisaties en bekostiging een rol. Wanneer er juridische vraagstukken aan de orde zijn, vraagt dat om advocaten die het ambtenarenrecht kennen en de regels en mogelijkheden overzien van het ABP. En vooral, advocaten die goed kunnen luisteren en écht adviseren of procederen wanneer het daartoe komt. Deze advocaten vindt u bij de praktijkgroep ambtenarenrecht.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 is de Wnra, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, een feit. De Wnra zal voor 500.000 ambtenaren een enorme verandering betekenen. Als gevolg van deze wet zullen veruit de meeste werknemers in de publieke sector onder hetzelfde arbeidsrecht vallen als de werknemers in de marktsector. Voor alle veranderingen, die de Wnra met zich mee brengt, klikt u hier.

Reorganisatie
Reorganisatie
Sociale zekerheid
Sociale zekerheid
Medezeggenschap
Medezeggenschap
Disfunctioneren
Disfunctioneren ambtenaar
Wachtgeld
Wachtgeld

 

Juridisch nieuws voor ambtenaren

 • Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) een feit. Bent u voldoende voorbereid? Lees hier verder en volg (één van) onze cursussen.
 • Vrijwilligers brandweer worden onbetaalbaar. Lees hier verder.
 • Eerste Kamer aanvaardt aanpassingswet Wnra. Lees hier verder.
 • Or, voorkom dat implementatie Wnra haastklus wordt. Lees hier verder.

Jurisprudentie ambtenarenrecht

 • Disciplinaire strafontslag
  CRvB 02-05-2018, ECLI:NL:CRVB:2018:895
  Disciplinaire strafontslag terecht gegeven wegens toerekenbaar plichtsverzuim. Appellant niet heeft meegewerkt aan zijn re-integratieverplichtingen door geen gehoor te geven aan dienstopdrachten om te verschijnen voor een gesprek met zijn leidinggevende.
 • Afwijzing ontslag
  CRvB 02-05-2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1549
  Ten onrechte ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De minister heeft zich in redelijkheid nog niet op het standpunt kunnen stellen dat duurzame re-integratie in arbeid die aansluit bij de benutbare mogelijkheden van appellant niet binnen een redelijke termijn te verwachten was.
 • Ziekmelding
  CRvB 21-03-2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1127
  Appellant was in de periode van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid niet ziek gemeld. De opgedragen werkzaamheden waren afgestemd op zijn mogelijkheden. Er was geen reden om over die periode een beoordeling achterwege te laten.

Specialisten Ambtenarenrecht

mr. C. (Christian) Mutlu

Advocaat
Expertises: Ontslag, arbeidsovereenkomst, CAO, proeftijd, rechtspositieregeling, aanstelling, billijke vergoeding, statutair bestuurder, managementovereenkomst, Wnra, flexibele arbeidsrelaties, overeenkomst van opdracht

mr. I.L. (Ilse) van der Woude

Advocaat
Expertises: Aanstelling, Arbeidsovereenkomst, CAO, Disciplinaire maatregel, Flexibele arbeidsrelaties, Ontslag, Rechtspositieregeling, Re-integratie, Sociaal Plan, Sociale zekerheidsrecht, Subsidie, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), WNT, Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Share on