KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht heeft een bijzondere positie in relatie tot het arbeidsrecht.

Bij de overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, politiekorpsen, enz.) zijn de zaken nu eenmaal vaak net iets anders geregeld dan in het bedrijfsleven. En, met bijvoorbeeld de verzelfstandigingen, schaalvergroting en reorganisaties in het onderwijs of de zorg, zijn de posities van werkgever en werknemer er niet altijd duidelijker op geworden.

Dat geldt ook voor gemeenten; hier spelen zaken als ontslag, wachtgeld, reorganisaties en bekostiging een rol. Wanneer er juridische vraagstukken aan de orde zijn, vraagt dat om advocaten die het ambtenarenrecht kennen en de regels en mogelijkheden overzien van het ABP. En vooral, advocaten die goed kunnen luisteren en écht adviseren of procederen wanneer het daartoe komt. Deze advocaten vindt u bij de praktijkgroep ambtenarenrecht.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden
Reorganisatie
Reorganisatie
Sociale zekerheid
Sociale zekerheid
Medezeggenschap
Medezeggenschap
Disfunctioneren
Disfunctioneren
Wachtgeld
Wachtgeld

 

Nieuws

 • Speciaal voor raadsleden en wethouders geven wij een cursus. Deze cursus gaat over de rechtspositie van raadsleden en wethouders. Klik hier voor meer informatie.
 • Tijd voor een Brabantse federatie? De praktische werking van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Lees hier verder.
 • Na 2020 zal Nederland ruim 30.000 extra ambtenaren tellen. Dat is een gevolg van de nieuwe Ambtenarenwet, die stelt dat iedereen in publieke dienst ambtenaar is. Lees hier verder.
 • De normalisering bij de gemeenschappelijke regeling. Lees hier verder.

Jurisprudentie

 • ontslag wegens reorganisatie
  CRvB 22-03-2018, ECLI:NL:CRVB:2018:895
  De Centrale Raad van Beroep herhaalt het uitgangspunt dat opheffing van een functie dient plaats te vinden door middel van een daartoe strekkend besluit waartegen vervolgens rechtsmiddelen kunnen worden aangewend.

 • disciplinair ontslag
  CRvB 29-03-2018, ECLI:NL:CRVB:2018:977
  Onvoorwaardelijk ontslag ambtenaar wegens het zonder toestemming stoppen van een geldbiljet van € 10 in haar jaszak en dat niet naderhand het biljet alsnog in de kassa doen.

 • tijdelijke aanstelling
  CRvB 05-04-2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1012
  Kan op grond van het in gang zetten van de verlenging van de proeftijd een vaste aanstelling ontstaan? De CRvB oordeelt dat duidelijk was geworden dat verlenging van de proeftijd op grond van artikel 6, tweede lid, aanhef en onder a, van het ARAR niet mogelijk was. Verder was geen sprake van een stilzwijgende verlenging van de aanstelling in de zin van artikel 6, vierde lid, van het ARAR, noch van een situatie als bedoeld in de leden 6 en 7 van dat artikel. Om deze redenen was er geen sprake van een vast dienstverband en was de aanstelling van de ambtenaar beëindigd.

Specialisten Ambtenarenrecht

mr. C. (Christian) Mutlu

Advocaat
Expertises: Ontslag, Arbeidsovereenkomst, CAO, Proeftijd, Sociaal plan, Rechtspositieregeling, Aanstelling, Billijke vergoeding, Statutair bestuurder, Reorganisatie, Managementovereenkomst, Wnra, Flexibele arbeidsrelaties, Overeenkomst van opdracht

mr. I.L. (Ilse) van der Woude

Advocaat
Expertises: Aanstelling, Arbeidsovereenkomst, CAO, Disciplinaire maatregel, Flexibele arbeidsrelaties, Ontslag, Rechtspositieregeling, Re-integratie, Sociaal Plan, Sociale zekerheidsrecht, Subsidie, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), WNT, Ziekte en arbeidsongeschiktheid