KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Aanbestedingsrecht

Aanbesteden en inschrijven is een vak apart. Een team van specialisten houdt zich bij KienhuisHoving dagelijks bezig met het Europese en nationale aanbestedingsrecht. Zij adviseren zowel aanbestedende diensten als inschrijvers in vrijwel alle sectoren.

Voorbeelden zijn de bouw, projectontwikkeling, architectuur, gezondheidszorg, ICT, afvalinzameling en – verwerking, schoonmaak, vervoersdiensten, kantoor- en projectinrichtingen en payrolling.

Advies en begeleiding bij aanbesteden

U kunt bij ons terecht voor al uw vragen op het gebied van het aanbestedingsrecht. Wij informeren u graag over de uitleg en toepassing van onder meer de Europese aanbestedingsrichtlijnen, de Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit en het ARW 2016.

Wij adviseren aanbestedende diensten onder meer over de vraag of een project of opdracht aanbestedingsplichtig is en over de aanbestedingstrajecten die kunnen worden gevolgd. Vervolgens kunnen wij u bijstaan in de begeleiding van het aanbestedingstraject. Wij zijn de gunningscriteria en de beoordelingsmethodieken? En wanneer kan een aanbesteding beter worden voorkomen? Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.

Inschrijven op een aanbesteding kost tijd, geld en energie, maar kan u veel opleveren. Het is zaak om uw inschrijving zo vorm te geven dat uw kansen worden geoptimaliseerd. Wij denken hierover graag met u mee.

Procederen

Wij hebben veel ervaring met het voeren van (kort geding) procedures bij de civiele rechter en klachtprocedures bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Komt het naar aanleiding van een aanbesteding tot een procedure of tot een klacht, dan weet u zich gesterkt door de kennis en ervaring van onze specialisten aanbestedingsrecht.

Up to date blijven

Wij houden u graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht en de eventuele gevolgen daarvan voor uw organisatie. Wij informeren onze cliënten in een digitale nieuwsbrief over de juridische ontwikkelingen en in het oog springende vraagstukken in het aanbestedingsrecht. Verder organiseren wij studiemiddagen aanbestedingsrecht waarop wij onze cliënten bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen. U bent hierbij van harte welkom!

Specialisten Aanbestedingsrecht

mr. M.S. (Marianne) ten Feld-Sprik

Advocaat
Expertises: Europees en nationaal aanbestedingsrecht, civiel bouwrecht, projectontwikkeling, aannemingsovereenkomsten, UAV, UAV-GC, zorginkoop.

mr. L.J. (Laurens) Vermeulen

Advocaat
Expertises: Europees en nationaal aanbestedingsrecht, civiel bouwrecht (UAV, UAV-GC, DNR 2011), vastgoedrecht, VvE-recht en burenrecht
Share on