Samenlevingscontract

Als u gaat samenwonen, is het raadzaam een aantal afspraken te maken en vast te leggen in een samenlevingscontract. Bijvoorbeeld over hoe u omgaat met het vermogen, het inkomen en de kosten van de huishouding. Als u een notarieel samenlevingscontract hebt èn op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente, wordt u in veel gevallen gelijk behandeld als gehuwden.

Fiscaal partner

U bent fiscaal partner voor de inkomstenbelasting en als u van elkaar erft, hebt u voor de erfbelasting dezelfde grote vrijstelling als gehuwden. Bovendien stellen veel pensioenmaatschappijen een notarieel samenlevingscontract als voorwaarde om in aanmerking te komen voor een partnerpensioen (nabestaandenpensioen).

Samenlevingscontract opstellen

In een samenlevingscontract regelt u niet alleen wat er gebeurt zolang u samenwoont, maar ook wat er gebeurt als u niet meer samenwoont. Doordat een van beiden overlijdt of doordat u uit elkaar gaat. U spreekt af of u in dat geval recht hebt op elkaars ouderdomspensioen, wat u doet met de gemeenschappelijke bezittingen (woning, inboedel) en schulden (hypotheekschuld). Door hierover van te voren met elkaar en samen met de notaris goed over na te denken, voorkomt u vervelende verrassingen bij het einde van de relatie.