Pensioenrecht

Er is veel onrust en onzekerheid binnen het pensioen in het algemeen. Komt er wel of niet een pensioenakkoord? Wordt de AOW-leeftijd verder verhoogd of loopt het zo'n vaart niet? En wat zijn dan de consequenties voor u als werkgever? De specialisten pensioenrecht bij KienhuisHoving kennen de pensioenregels en volgen de pensioenplannen van het kabinet op de voet.

Pensioenregels

Het gaat hierbij vooral om de regels met betrekking tot pensioenregelingen, overeengekomen tussenPensioenrecht werkgevers en werknemers, die zijn ondergebracht bij pensioenfondsen en verzekeraars. Soms gaat het zelfs om meerdere pensioenregelingen binnen één bedrijf. Wij bekijken en beoordelen uiteenlopende zaken  vanuit een juridische invalshoek, gecombineerd met inzicht in actuariële en accounting aspecten.

Werkwijze pensioenrechtadvocaten

De werkwijze bij KienhuisHoving kenmerkt zich door een snelle en praktische oplossingsgerichte aanpak. Dit geldt zowel voor onze advisering, maar ook wanneer we een procedure moeten starten. Wij richten ons op werkgevers, pensioenfondsen, medezeggenschapsorganen en werknemers. Ook komt het regelmatig voor dat andere advocatenkantoren onze specialisten pensioenrecht inhuren voor pensioenjuridische ondersteuning en advies voor hun cliënten.

Specialismen pensioenrecht

Specialismen van pensioenrecht zijn onder meer:

  • fusie en overnames, de pensioen due diligence en contractuele pensioenbepalingen
  • indexatievraagstukken
  • gelijke behandeling
  • wijziging van pensioenregelingen en pensioen outsourcing
  • (collectieve) waardeoverdrachten
  • medezeggenschap, verantwoording en intern toezicht
  • taakafbakening, vrijwillige aansluiting
  • informatie, voorlichting en keuzerechten.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met één van onze specialisten, hieronder vermeld.

Specialisten Pensioenrecht