Onderwijsrecht

Wie heeft wanneer een specialist onderwijsrecht van KienhuisHoving nodig?

  • Scholen in hun contact met de overheid;
  • Gemeenten bij hun onderhandelingen met schoolinstellingen over bijvoorbeeld hun
    (school)gebouwen, budgetten of de stichting van een nieuwe school;
  • Pensioenzaken en arbeidsconflicten binnen het onderwijs;
  • Leerlingen, studenten of ouders, wanneer er in hun relatie met de onderwijsinstantie een
    probleem ontstaat.

Bij onderwijsrecht komen vakgebieden als bestuursrecht, huurrecht, arbeidsrecht en ambtenarenrecht samen, altijd met onderwijs als rode draad. Bovendien geeft de onderwijswetgeving aan ieder van die deelgebieden weer een eigen draai. Openbaar en bijzonder onderwijs hebben hun afzonderlijke eigenaardigheden.

Vaak gaat het om gevoelige zaken, omdat onderwijs bij uitstek mensenwerk is. Het veld staat maatschappelijk volop in de belangstelling nu artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt, niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is.

Dit alles vraagt om specialisatie én een brede oriëntatie. Als onderwijsrechtpraktijkgroep hebben wij op al deze facetten specialistische kennis in huis.

Bekostiging

Bekosting goed onderwijs

Bijzonder_onderwijs

Bijzonder onderwijs

Openbaar_onderwijs

Openbaar onderwijs

Participatiefonds

Participatiefonds

Commissie_van_Beroep

Commissie van Beroep

Inspectie

Inspectietoezicht

ontslag

Ontslag in het onderwijs

Specialisten Onderwijsrecht