Ondernemingsrecht

Fusies en overnames (M&A), joint ventures, participaties en andere samenwerkingsverbanden. Ook voor corporate governance vraagstukken, bestuurdersaansprakelijkheid, ondernemingsrechtelijke geschillen of advisering op het terrein van het vennootschapsrecht kunt u bij ons terecht.

Samenwerking advocaten en notarissen

Binnen de sectie ondernemingsrecht van KienhuisHoving werken advocaten en (kandidaat-) notarissen intensief met elkaar samen, steeds met inachtneming van ieders specifieke verantwoordelijkheden. Wij adviseren en begeleiden ondernemingen, instellingen (onderwijs, zorg, woningcorporaties en cultuur), verenigingen, overheden, coöperaties, investeerders, beleggers en familiebedrijven.

Wij werken intensief samen met de diverse disciplines binnen KienhuisHoving. Zo hebben wij nauw contact met onze collega’s van insolventie en herstructurering. Daardoor kunnen wij ook ondernemingen die zich in ‘zwaar weer’ bevinden effectief begeleiden bij een transactie. Waar nodig bundelen wij ook de krachten met specialisten op het gebied van medezeggenschap, intellectuele eigendom, pensioenen, mededinging, financieringsstructuren en commercieel vastgoed.

Wij zijn erop ingesteld om ook fiscale en financiële risico’s te signaleren en daarover te ‘schakelen’ met fiscalisten en accountants.

Internationaal

Ondernemers werken steeds vaker internationaal. Ook zien wij regelmatig buitenlandse bestuurders en investeerders langskomen. Wij werken in internationaal verband onder meer samen vanuit ons Diro netwerk. Een document of gesprek in het Duits of Engels is uiteraard geen probleem. Ons team beheerst zowel het Engels als het Duits, zodat ook bij grensoverschrijdende kwesties een optimale begeleiding kan worden geboden.

Adviseren en procederen

De specialisten ondernemingsrecht van KienhuisHoving adviseren instellingen en bedrijven bij de totstandkoming van onder meer fusies en overnames (‘mergers & acquisitions’, joint ventures, participaties en andere samenwerkingsverbanden. Ons team adviseert bij verschillende soorten transacties zoals aandelentransacties, activatransacties, participaties, ontvlechtingen en ‘controlled auctions’. Ook voor bijvoorbeeld corporate governance vraagstukken, bestuurdersaansprakelijkheid, ondernemingsrechtelijke geschillen of advisering op het terrein van het vennootschapsrecht kunt u bij ons terecht. Onze advieswerkzaamheden kunnen in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal worden verricht.

In een vroeg stadium worden de risico’s gesignaleerd om uw juridische positie in kaart te brengen. Waar mogelijk wordt snel en effectief geschikt, waar nodig wordt op het scherp van de snede geprocedeerd.

Werkzaamheden notariaat

Onze werkzaamheden omvatten onder meer:

 • de juridische structuur (oprichtingen, statutenwijzigingen)
 • samenwerkingsverbanden en joint ventures
 • start-ups en scale-ups
 • werknemersparticipaties
 • governance vraagstukken en implementatie van governance codes
 • juridische fusies, splitsingen of omzetting (ook internationaal)
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • overnames

Onze specialisten: net zo veelzijdig als het ondernemingsrecht

De (kandidaat-)notarissen van KienhuisHoving zijn gespecialiseerd in het brede notariële ondernemingsrecht. Wij ontwerpen akten en richten ons met name op het advies aan u als cliënt: op elk moment, bij elke stap.

Werkzaamheden advocatuur

Wat kunt u van ons verwachten?

 • onderzoek naar de betrokken ondernemingen en het in kaart brengen van juridische risico’s bij een overname (‘due diligence’);
 • advisering op maat over de meest geschikte transactiestructuur;
 • voeren c.q. begeleiden van onderhandelingen;
 • opstellen van relevante transactiedocumentatie (geheimhoudingsovereenkomsten, ‘letter of intent’, koopovereenkomsten, garantiebepalingen, aandeelhoudersovereenkomsten);
 • adviseren bij aansprakelijkheidskwesties zoals intrekken van de 403-verklaring.
 • Geschillen en gerechtelijke procedures (‘corporate litigation’)

Wij hebben ruime ervaring met het behandelen van ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder:

 • aandeelhoudersgeschillen;
 • uitkoop, uitstoting of uittreding van aandeelhouders; geschillen voortvloeiende uit overnames;
 • enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam;
 • aansprakelijkheid van (statutair) bestuurders en commissarissen.

Recente zaken

Enkele transacties die wij recent hebben begeleid, vindt u hier.

Nieuwsbrief

De praktijkgroep geeft ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief uit. Hierin berichten advocaten en (kandidaat-)notarissen de meest actuele ontwikkelingen binnen het Ondernemingsrecht, zoals wetswijzigingen, belangwekkende uitspraken en aansprekende cases uit de praktijk.

U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden via het online formulier of via Petra Stickel, e-mail petra.stickel@kienhuishoving.nl.

Specialisten Ondernemingsrecht