Ondernemingsrecht

KienhuisHoving is u graag van dienst op het gebied van ondernemingsrecht. Onze specialisten ondersteunen uiteenlopende bedrijven en organisaties. We adviseren, begeleiden en procederen. Bovendien verzorgen we verschillende notariële werkzaamheden. Neem vrijblijvend contact op om te ontdekken wat wij voor u kunnen betekenen.

Ons werkterrein

Wij zijn actief op het gebied van fusies en overnames (M&A), joint ventures, herstructureringen, participaties en andere samenwerkingsverbanden. U kunt ook bij ons terecht voor corporate governance-vraagstukken, bestuurdersaansprakelijkheid, ondernemingsrechtelijke geschillen of advisering op het terrein van het vennootschapsrecht.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli 2021 trad de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, de WBTR, in werking. Vooral bij verenigingen en stichtingen heeft deze wet gevolgen. Lees hier verder, waar wij de belangrijkste wijzigingen onder elkaar zetten.

Over het UBO-register

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Ondernemingen zijn dan verplicht om hun uiteindelijk belanghebbende via de Kamer van Koophandel in het UBO-register in te schrijven. Lees verder over het UBO-register. 

Samenwerking advocaten en notarissen

Binnen de sectie ondernemingsrecht van KienhuisHoving werken advocaten en (kandidaat-) notarissen intensief met elkaar samen op beide vestigingen (Enschede en Utrecht). Daarbij nemen we telkens elkaars specifieke verantwoordelijkheden in acht. Wij adviseren en begeleiden ondernemingen, instellingen (onderwijs, zorg, woningcorporaties en cultuur), verenigingen, overheden, coöperaties, investeerders, beleggers en familiebedrijven.

Samenwerking tussen disciplines

Wij werken intensief samen met de diverse disciplines binnen KienhuisHoving. Zo hebben wij nauw contact met onze collega’s van insolventie en herstructurering. Daardoor kunnen wij ook ondernemingen die zich in ‘zwaar weer’ bevinden effectief begeleiden bij een transactie. Waar nodig bundelen wij ook de krachten met specialisten op het gebied van medezeggenschap, intellectuele eigendompensioenenmededingingfinancieringsstructuren en commercieel vastgoed. Wij zijn er bovendien op ingesteld om fiscale en financiële risico’s te signaleren en daarover met fiscalisten en accountants te ‘schakelen’.

Internationale ondersteuning

Ondernemers werken steeds vaker internationaal. Ook zien wij regelmatig buitenlandse bestuurders en investeerders langskomen. Wij werken in internationaal verband onder meer samen vanuit ons Diro-netwerk en Ecovis-netwerk. Een document of gesprek in het Duits of Engels is natuurlijk geen probleem. Ons team beheerst zowel het Engels als het Duits, zodat we ook bij kwesties over de landsgrenzen heen een optimale begeleiding kunnen bieden.

Adviseren en procederen

De specialisten ondernemingsrecht van KienhuisHoving adviseren instellingen en bedrijven bij de totstandkoming van onder meer fusies en overnames, joint ventures, participaties en andere samenwerkingsverbanden.

Ons team adviseert bij verschillende soorten transacties zoals aandelentransacties, activatransacties, participaties, ontvlechtingen en controlled auctions. Ook voor bijvoorbeeld corporate governance-vraagstukken, bestuurdersaansprakelijkheid, ondernemingsrechtelijke geschillen of advisering op het terrein van het vennootschapsrecht kunt u bij ons terecht. Wij bieden advies in het Nederlands, Engels én Duits.

We signaleren in een vroeg stadium de risico’s om uw juridische positie in kaart te brengen. Waar mogelijk schikken we snel en effectief en waar nodig procederen we op het scherp van de snede.

Werkzaamheden notariaat

De werkzaamheden van ons notariaat bestaan op het gebied van ondernemingsrecht uit:

 

 • De juridische structuur (oprichtingen, statutenwijzigingen).
 • Samenwerkingsverbanden en joint ventures.
 • Start-ups en scale-ups.
 • Werknemersparticipaties.
 • Governance-vraagstukken en implementatie van governance-codes.
 • Juridische fusies, splitsingen of omzetting (ook internationaal).
 • Aandeelhoudersovereenkomsten.
 • Overnames.

Onze specialisten: net zo veelzijdig als het ondernemingsrecht zelf! De (kandidaat-)notarissen van KienhuisHoving zijn gespecialiseerd in het brede notariële ondernemingsrecht. Wij ontwerpen akten en richten ons met name op het advies aan u als cliënt: op elk moment, bij elke stap.

Download hier alvast één van onze brochures.

Werkzaamheden advocatuur

Wat kunt u als ondernemer van onze advocaten verwachten? We onderzoeken bij een overname (due diligence) bijvoorbeeld de betrokken ondernemingen en brengen juridische risico’s in kaart. Verder kunt u denken aan:

 

 • Advisering op maat over de meest geschikte transactiestructuur.
 • Het voeren c.q. begeleiden van onderhandelingen.
 • Het opstellen van relevante transactiedocumentatie, zoals:

 

  • Geheimhoudingsovereenkomsten.
  • Letter of intent.
  • Koopovereenkomsten.
  • Garantiebepalingen.
  • Aandeelhoudersovereenkomsten.
  • Advies bij aansprakelijkheidskwesties zoals intrekken van de 403-verklaring.
  • Geschillen en gerechtelijke procedures (corporate litigation)

Wij hebben ruime ervaring met het behandelen van ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder:

 

 • Aandeelhoudersgeschillen.
 • Uitkoop, uitstoting of uittreding van aandeelhouders.
 • Geschillen voortvloeiende uit overnames.
 • Enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.
 • Aansprakelijkheid van (statutair) bestuurders en commissarissen.

Podcast

In onze podcastserie 'Over recht gesproken' worden regelmatig ondernemingsrechtelijke onderwerpen besproken. Zo zijn er inmiddels podcasts opgenomen over Neuzen in (andermans) gegevensStart-up, ready for take-off en Voorkom duurkoop bij (aandelen) inkoop. Wilt u op de hoogte blijven van onze podcastserie? Klik dan hier voor meer informatie of volg ons op Instagram via @overrechtgesproken.

Nieuws en informatie

Meer weten? Bekijk ook enkele transacties die wij recent hebben begeleid. Verderop vindt u enkele blogartikelen waarin wij informatie en kennis op het gebied van ondernemingsrecht met u delen. De praktijkgroep geeft bovendien ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief uit. Advocaten en (kandidaat-)notarissen berichten daarin over de meest actuele ontwikkelingen binnen het Ondernemingsrecht, zoals wetswijzigingen, belangwekkende uitspraken en aansprekende cases uit de praktijk. Meld u zich voor deze nieuwsbrief aan via het online formulier of via Petra Stickel, e-mail petra.stickel@kienhuishoving.nl. Heeft u vragen of juridisch advies nodig? Neem gerust contact op met een van onze specialisten die u verderop deze pagina aantreft, of bel of mail met een van onze vestigingen.

Specialisten Ondernemingsrecht