KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Ondernemingsrecht Advocatuur

De praktijkgroep ondernemingsrecht advocatuur richt zich op de meest uiteenlopende 'ondernemingszaken'.

De praktijkgroep ondernemingsrecht advocatuur adviseert instellingen en bedrijven bij de totstandkoming van onder meer fusies en overnames, joint ventures, participaties en andere samenwerkingsverbanden. Ook voor bijvoorbeeld corporate governance vraagstukken, bestuurdersaansprakelijkheid, ondernemingsrechtelijke geschillen of advisering op het terrein van het vennootschapsrecht kunt u bij deze praktijkgroep terecht.

Ons team beheerst zowel het Engels als het Duits, zodat ook bij grensoverschrijdende kwesties een optimale begeleiding kan worden geboden.

Fusies en overnames (‘mergers & acquisitions’):
De specialisten van de praktijkgroep ondernemingsrecht hebben ruime ervaring met het begeleiden van ondernemingen bij zowel lokale als grensoverschrijdende ‘deals’. Ons team adviseert bij verschillende soorten transacties zoals aandelentransacties, activatransacties, participaties, ontvlechtingen en ‘controlled auctions’.

Wij werken intensief samen met de diverse disciplines binnen KienhuisHoving. Zo hebben wij nauw contact met onze collega’s van insolventie en herstructurering. Daardoor kunnen wij ook ondernemingen die zich in ‘zwaar weer’ bevinden effectief begeleiden bij een transactie. Waar nodig bundelen wij ook de krachten met specialisten op het gebied van medezeggenschap, intellectuele eigendom, pensioenen, mededinging en financieringsstructuren.

Bovendien zitten wij ‘onder één dak’ met de (kandidaat-) notarissen van het notariaat ondernemingsrecht.  Wij zijn erop ingesteld om ook fiscale en financiële risico’s te signaleren en daarover te ‘schakelen’ met fiscalisten en accountants.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • onderzoek naar de betrokken ondernemingen en het in kaart brengen van juridische risico’s bij een overname (‘due diligence’);
  • advisering op maat over de meest geschikte transactiestructuur;
  • voeren c.q. begeleiden van onderhandelingen;
  • opstellen van relevante transactiedocumentatie (geheimhoudingsovereenkomsten, ‘letter of intent’, koopovereenkomsten, garantiebepalingen, aandeelhoudersovereenkomsten);
  • adviseren bij aansprakelijkheidskwesties zoals intrekken van de 403-verklaring.

Geschillen en gerechtelijke procedures (‘corporate litigation’)
Wij hebben ruime ervaring met het behandelen van ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder:

  • aandeelhoudersgeschillen;
  • uitkoop, uitstoting of uittreding van aandeelhouders; geschillen voortvloeiende uit overnames; 
  • enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam; 
  • aansprakelijkheid van (statutair) bestuurders en commissarissen.

In een vroeg stadium worden de risico’s gesignaleerd teneinde uw juridische positie in kaart te brengen. Waar mogelijk wordt snel en effectief geschikt, waar nodig wordt op het scherp van de snede geprocedeerd.

 

Specialisten

mr. N. (Nathalie) Akgül

Advocaat
Expertises: fusies & overnames, joint ventures, private equity, corporate governance, corporate litigation (aandeelhoudersgeschillen, enquêteprocedures, geschillenregelingen), aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

mr. dr. C.R. (Christian) Huiskes

Advocaat (partner)
Expertises: Fusies en overnames, joint ventures, rechtspersonen- en vennootschapsrecht, (corporate) governance, corporate litigation, compliance,

mr. N. (Nelleke) Jans

Advocaat
Expertises: Corporate Litigation (aandeelhoudersgeschillen en geschillenregeling), financiering en zekerheden, beslag- en executierecht, blockchain

mr. H.P. (Harke) Plas

Advocaat (partner)
Expertises: fusies & overnames, joint ventures, private equity, corporate governance en corporate litigation met daarbij aandacht voor familiebedrijven en commercieel vastgoed.

mr. J.D. (Dick) Veltman

Advocaat
Expertises: Fusies en overnames, bestuurdersaansprakelijkheid, conflicten tussen aandeelhouders, corporate litigation, rechtspersonen, corporate governance