Omgevingsrecht

Omgevingsrecht heeft betrekking op het gebruik van gronden en gebouwen, de verdeling van ruimte en de inrichting van de leefomgeving. Daarbij gaat het om het bepalen van een passende juridisch-strategische aanpak, waarbij rekening moet worden gehouden met uiteenlopende maatschappelijke en politieke belangen.

Omgevingszaken

Onze advocaten houden zich bezig met onder meer:

  • Omgevingswet
  • Milieurecht
  • Bestemmingsplannen
  • GrondexploitatieplannenOmgevingsrecht
  • Bouw- en milieuvergunningen
  • Natura 2000-gebieden
  • Monumentenvergunningen
  • Handhaving
  • Planschade

De werkzaamheden van de omgevingsrechtadvocaten lopen uiteen van advisering tot het voeren van diverse juridische procedures.

Complexe projecten

Een belangrijk deel van hun werkzaamheden behelst de advisering in omvangrijke, complexe projecten, zoals de realisering van woonwijken, bedrijven- en industrieterreinen, de aanleg van natuur- en recreatiegebieden, stadions, vliegvelden en infrastructuur. Onze advocaten zorgen er voor dat de benodigde besluitvormingsprocedures adequaat worden doorlopen. Daarbij gaat het om het bepalen van een passende juridisch-strategische aanpak, waarbij rekening moet worden gehouden met uiteenlopende maatschappelijke en politieke belangen. Onze cliënten zijn onder meer (semi-)overheden, projectontwikkelaars, bouw- en aannemersbedrijven, architecten en particulieren.

Quickscan Bestemmingsplan

Heeft u plannen om te gaan bouwen, verbouwen of een nieuw bouwproject te realiseren? Wilt u een bestaand gebouw een nieuwe functie geven? Wordt u geconfronteerd met een wijziging van het bestemmingsplan en vraagt u zich af wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf? Of wilt u uw bedrijf verplaatsen naar een nieuwe locatie en wilt u weten of het bestemmingsplan voldoende ruimte biedt voor de activiteiten van uw bedrijf?

Met onze quickscan weet u precies wat de mogelijkheden zijn.

 Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Erik Averdijk.

Specialisten Omgevingsrecht