Omgevingsrecht

Omgevingsrecht heeft betrekking op het gebruik van gronden en gebouwen, de verdeling van ruimte en de inrichting van de leefomgeving. Daarbij gaat het om het bepalen van een passende juridisch-strategische aanpak, waarbij u rekening moet houden met uiteenlopende maatschappelijke en politieke belangen.

Omgevingszaken

Wij houden ons bij KienhuisHoving bezig met verschillende specialismen. Voor wat betreft omgevingszaken betreft dat onder meer:

  • Omgevingswet
  • Milieurecht
  • Bestemmingsplannen
  • GrondexploitatieplannenOmgevingsrecht
  • Bouw- en milieuvergunningen
  • Natura 2000-gebieden
  • Monumentenvergunningen
  • Handhaving
  • Planschade

De werkzaamheden van onze omgevingsrechtadvocaat varieert van adviseren tot het voeren van diverse juridische procedures.

Complexe projecten

Een belangrijk deel van onze dienstverlening bestaat het adviseren in omvangrijke, complexe projecten. Denk aan de realisatie van woonwijken, bedrijven- en industrieterreinen, de aanleg van natuur- en recreatiegebieden, stadions, vliegvelden en infrastructuur. Wij zorgen ervoor dat de benodigde besluitvormingsprocedures adequaat worden doorlopen. Daarbij gaat het om het bepalen van een passende juridisch-strategische aanpak, waarbij u rekening moet houden met uiteenlopende maatschappelijke en politieke belangen. Onze cliënten zijn onder meer (semi-)overheden, projectontwikkelaars, bouw- en aannemersbedrijven, architecten en particulieren.

Quickscan Bestemmingsplan

Misschien heeft u plannen om te gaan bouwen, verbouwen of een nieuw bouwproject te realiseren. Mogelijk wilt u een bestaand gebouw een nieuwe functie geven. Of wordt u geconfronteerd met een wijziging van het bestemmingsplan en vraagt u zich af wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf? Of wilt u uw bedrijf verplaatsen naar een nieuwe locatie en wilt u weten of het bestemmingsplan voldoende ruimte biedt voor de activiteiten van uw bedrijf? Met onze quickscan weet u precies wat de mogelijkheden zijn.

Blog en contact

Bekijk hieronder de verschillende blogartikelen die met omgevingsrecht verband houden. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Herbert Pasveer.


 

 

 

 

Specialisten Omgevingsrecht