Mededingingsrecht

Iedere ondernemer komt (onbewust) in aanraking met het mededingingsrecht. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkings-, distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten, concurrentiebedingen in het algemeen of compliance.

Mogelijk krijgt u te maken met kartelonderzoeken door de Europese Commissie en de ACM. En heeft uMededingingsrecht aan een kartel deelgenomen dan volgen vaak schadevergoedingsvorderingen van derden. Ook als u een onderneming wilt (ver)kopen, kunnen due diligence en/of concentratiemeldingen bij de Europese Commissie, ACM of NZa noodzakelijk zijn. Als u zaken doet met overheden, kunt u te maken krijgen met staatssteun of oneerlijke overheidsconcurrentie.

De advocaten van KienhuisHoving kunnen u adviseren en ontzorgen over alle aspecten van het mededingingsrecht en sectorspecifieke toepassingsgebieden zoals telecom en gezondheidszorg. Dagelijks houden wij ons bezig met uiteenlopende procedures, transacties en (strategische) vraagstukken op het gebied van onder andere:

 • Concentratietoezicht
  Bij
  transacties zoals fusies en overnames verzorgen wij concentratiemeldingen bij de Europese Commissie, ACM of de NZa. Ook adviseren wij over aanverwante onderwerpen, zoals concurrentiebedingen en verzorgen wij due diligence onderzoeken.
 • Concurrentietoezicht
  De belangen van diverse grote ondernemingen worden door ons behartigd in (de aanloop naar) kartelonderzoeken van de Europese Commissie en de ACM (voorheen NMa). Wilt u een kartel opbiechten en clementie vragen? Ook daarbij kunnen wij u terzijde staan.
 • Compliance
  Om er voor te zorgen dat de mededingingsregels correct worden nageleefd, vertrouwen cliënten op onze compliance programma’s en (in house) cursussen.
 • Procedures
  Wij staan vele cliënten bij in procedures bij zowel de bestuursrechter, als de civiele rechter. Daarnaast houden wij ons bezig met andere procedures, waaronder onderzoeken van de NZa naar aanmerkelijke marktmacht.
 • Staatssteun
  Regelmatig adviseren wij bedrijven en overheden over staatssteunaspecten in verband met onder meer vastgoedprojecten, PPS en aanbestedingen. In het verlengde van de staatssteunproblematiek ligt oneerlijke concurrentie door de overheid zelf. Ook bij dergelijke vraagstukken staan wij u bij.
 • Strategisch advies
  U kunt van ons een praktisch en gedegen advies verwachten, bijvoorbeeld over horizontale en verticale overeenkomsten tussen ondernemingen. Denk daarbij aan distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten en vragen over misbruik van economische machtspositie.

Wat kunnen wij voor ú betekenen?

Specialisten Mededingingsrecht