Mededingingsrecht

Heeft u te maken met vraagstukken op het gebied van mededingingsrecht of wilt u meer weten? KienhuisHoving staat voor u klaar met praktisch advies en houdt zicht dagelijks bezig met deze materie. Ontdek verderop meer over wat dit rechtsgebied voor ondernemers inhoudt én over onze dienstverlening. Meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te ontdekken wat wij voor u kunnen betekenen!

Over het mededingingsrecht

Iedere ondernemer komt (onbewust) in aanraking met het mededingingsrecht. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkings-, distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten, concurrentiebedingen in het algemeen of compliance.

Mogelijk krijgt u te maken met kartelonderzoeken door de Europese Commissie en de ACM. En heeft u aan een kartel deelgenomen, dan volgen vaak schadevergoedingsvorderingen van derden. Ook als u een onderneming wilt (ver)kopen, kunnen due diligence en/of concentratiemeldingen bij de Europese Commissie, ACM of NZa noodzakelijk zijn. Als u zaken doet met overheden, krijgt u soms met staatssteun of oneerlijke overheidsconcurrentie te maken. Stuk voor stuk vraagstukken waar wij u bij van dienst kunnen zijn!

Wat doen wij precies?

De advocaten van KienhuisHoving adviseren en ontzorgen u graag over alle aspecten van het mededingingsrecht en sectorspecifieke toepassingsgebieden zoals telecom en gezondheidszorg. Wij houden ons dagelijks bezig met uiteenlopende procedures, transacties en (strategische) vraagstukken op het gebied van onder andere concentratie- en concurrentietoezicht, compliance, procedures en staatsteun.

Concentratietoezicht

Bij transacties zoals fusies en overnames verzorgen wij concentratiemeldingen bij de Europese Commissie, ACM of de NZa. Ook adviseren wij over aanverwante onderwerpen, zoals concurrentiebedingen en verzorgen wij due diligence onderzoeken.

Concurrentietoezicht

Wij behartigen de belangen van diverse grote ondernemingen in (de aanloop naar) kartelonderzoeken van de Europese Commissie en de ACM (voorheen NMa). Wilt u een kartel opbiechten en clementie vragen? Ook daarbij staan wij u terzijde!

Compliance

Om er voor te zorgen dat de mededingingsregels correct worden nageleefd, vertrouwen cliënten op onze compliance programma’s en (in house) cursussen.

Procedures

Wij staan vele cliënten bij in procedures bij zowel de bestuursrechter, als de civiele rechter. Daarnaast houden wij ons bezig met andere procedures, waaronder onderzoeken van de NZa naar aanmerkelijke marktmacht.

Staatssteun

Regelmatig adviseren wij bedrijven en overheden over staatssteunaspecten in verband met onder meer vastgoedprojecten, PPS en aanbestedingen. In het verlengde van de staatssteunproblematiek ligt oneerlijke concurrentie door de overheid zelf op de loer. Ook bij dergelijke vraagstukken staan wij u bij.

Strategisch advies

U kunt van ons een praktisch en gedegen advies verwachten, bijvoorbeeld over horizontale en verticale overeenkomsten tussen ondernemingen. Denk daarbij aan distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten en vragen over misbruik van economische machtspositie.

Wat kunnen wij voor ú betekenen?

Wilt u meer weten of heeft u vragen over het mededingingsrecht? Neem dan contact met onze specialist Arnold Gelderman. Bellen met of mailen naar een van onze vestigingen kan natuurlijk ook!


 

Specialisten Mededingingsrecht