Intellectuele eigendom, ICT-recht & privacy

Heeft u een (dreigend) geschil of vragen over bijvoorbeeld het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, databankenrecht of knowhow? Heeft u ICT-overeenkomsten nodig? Wilt u juridische ondersteuning of advies bij ICT-projecten of Cloud services? Bent u slachtoffer van cybercrime? Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens? Is er een datalek bij u opgetreden? Heeft u een bewerkersovereenkomst nodig? Wij helpen u graag verder.

Intellectuele Eigendom

Vraagstukken over onder andere het auteursrecht, octrooirecht, modellenrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnaamrecht, databankenrecht en knowhow lossen de advocaten Intellectuele Eigendom, ICT-recht & Privacy van KienhuisHoving voor u op. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vraagstukken als::

 • u heeft een innovatief idee voor een product of concept; hoe kunt u dit idee beschermen?
 • mogen anderen modeltekeningen van uw product gebruiken?
 • u wenst het alleenrecht op een merknaam en logo, hoe daarvoor te zorgen?
 • iemand anders maakt zomaar gebruik van uw werken zoals foto’s, tekeningen, artikelen of software; wat kunt u ertegen doen?
 • u deelt vertrouwelijke informatie met een andere partij; hoe zorgt u ervoor dat deze informatie vertrouwelijk blijft?

ICT-recht

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan erg snel. Ideeën voor ICT-toepassingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Maar hoe zit het met de juridische kant van het verhaal? Wij kunnen u behulpzaam zijn op vraagstukken als:

 • u heeft een ICT-contract, Service Level Agreement, Cloud-contract, softwarelicentie, resellercontract, distributiecontract, softwareontwikkelingsovereenkomst of een samenwerkingsovereenkomst nodig of wilt die laten beoordelen?
 • u heeft een conflict met een afnemer of leverancier van ICT en wilt dit laten oplossen middels onderhandeling, arbitrage of gang naar de rechter?
 • hoe kunt u uw rechten ten aanzien van de ICT-toepassingen veiligstellen?
 • u wilt bedrijfskritische functionaliteit in de Cloud onderbrengen, maar hoe borgt u de continuïteit in geval van calamiteiten zoals faillissement?
 • u heeft een discussie over uw licentiepositie naar aanleiding van een audit of BSA-inval en vraagt zich af of de gestelde licentiebehoefte wel klopt?
 • u wilt een innovatief product op de markt brengen (bijvoorbeeld een zelfrijdende auto, drone, intelligente camera, etc.) en vraagt zich af met welke regels u rekening dient te houden?
 • u heeft een ICT-project, zoals de implementatie van een bepaalde ICT-toepassing in uw organisatie; welke juridische begeleiding is daarbij raadzaam?
 • u bent slachtoffer van cybercrime of online identiteitsfraude; wat kunt u juridisch hiertegen doen?
 • u wordt ongewenst gelinkt aan bepaalde website via zoekmachines zoals Google; hoe kunt u hiertegen optreden?

Privacy

Mensen worden zich meer en meer bewust van hun privacy. Organisaties willen compliant zijn met de privacywet- en regelgeving. In de media worden datalekken breed uitgemeten. De Autoriteit Privacy flyerPersoonsgegevens is een waakhond geworden die kan bijten en forse boetes kan opleggen bij overtreding van de privacywet- en regelgeving. De regels van de Europese Privacy Verordening gelden per 25 mei 2018. Wij werken dagelijks met vraagstukken op het gebied van privacy. Wij kunnen onder andere op de volgende vraagstukken iets voor u betekenen:

 • wat moet u doen om compliant te zijn met de privacywet- en regelgeving?
 • wat moet  u in het bijzonder doen om compliant te zijn met de Europese Privacy Verordening?
 • welke wettelijke mogelijkheden en beperkingen zijn er voor het laten verwerken van persoonsgegevens buiten Nederland?
 • is er sprake van een datalek en moet u deze melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens?
 • heeft u vragen over of u bepaalde persoonsgegevens mag verwerken en hoe u daarmee moet omgaan?
 • bent u wettelijk verplicht een Data Protection Officer aan te stellen en hoe geeft u zo’n functie vorm?
 • op welke wijze mag u cookies inzetten op uw website?
 • is een bewerkersovereenkomst voor uw situatie verplicht?

Op al deze gebieden kunnen wij u adviseren, overeenkomsten opstellen of beoordelen, onderhandelingstrajecten begeleiden, ondersteunen bij conflictbeslechting en beheersing en natuurlijk procederen. Wij zijn in staat om complexe juridische vraagstukken te analyseren en op te lossen. Onze diensten stoppen uiteraard niet bij de grenzen van het intellectuele eigendom, ICT-recht en privacy. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn werken wij waar nodig samen met onze collega’s met specialisaties op andere rechtsgebieden.

Wilt u weten of u aan de vereisten van de AVG voldoet? Doe dan onze Privacy compliance check.

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuws over de nieuwe privacy wetgeving? Meldt u zich dan aan voor het PrivacyPortaal via een mail naar portal@kienhuishoving.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk inloggegevens.

Contact

Heeft u een specialist nodig op het gebied van intellectuele eigendom, ICT-recht en privacy? Neemt u dan gerust contact met ons op om te bekijken waarmee wij u kunnen helpen.

Branchegroep ICT, privay en technologie

Onze advocaten en notarissen die zich bezighouden met ICT- en technologie- gerelateerde zaken hebben hun krachten gebundeld in de branchegroep ICT, privacy en technologie.

Specialisten Intellectuele eigendom, ICT-recht & privacy