Huurrecht

Bent u verhuurder en bezorgt uw huurder overlast of is hij achter met het betalen van de huur? Of bent u verpachter van landbouwgrond en heeft u onenigheid met uw pachter over onderhoud van de grond? Onze specialisten huurrecht adviseren en procederen voor met name wooncorporaties, gemeentes, ontwikkelaars, bouwbedrijven, beleggers en andere professionele verhuurders en verpachters.

Huurrechtonderwerpen

De specialisten binnen de praktijkgroep huurrecht bij KienhuisHoving begeleiden onder meer bij:

 • het adviseren en redigeren van intentieovereenkomsten;Huurrecht
 • het onderhandelen over de huurvoorwaarden;
 • het opstellen van (onder-)huurcontracten of gebruiksovereenkomsten;
 • huurdersgeschillen (o.m. huurincasso, ongestoord huurgenot, overlast, gebreken);
 • actualisering van huishoudelijke reglementen;
 • huurprijsverhogingen;
 • onderhoudscontracten;
 • renovatie en sloop;
 • vraagstukken Vereniging van Eigenaars;
 • kraken;
 • beëindigings- en ontruimingsprocedures.

Pacht

Verpachters van boerderijen of landbouwgrond worden onder meer bijgestaan bij pachtprijsverhogingen, bij discussies met de pachter over onderhoudskwesties, maar ook in pachtbeëindigingsgeschillen en bij discussies over quota.

De specialisten adviseren en procederen ook over aanverwante kwesties als verkoop van verhuurd of verpachte onroerende zaken, erfpacht, agrarische maatschappen, burenrecht en erfdienstbaarheden.

De praktijkgroep richt zich primair op de verhuurder en verpachter. Uiteraard worden ook huurders en pachters bijgestaan, mits niet behoeft te worden geadviseerd of opgetreden tegen bestaande zakelijke relaties. Incidenteel worden huurders van woonruimte bijgestaan.

Wilt u meer weten? Neemt u dan vrijblijvend contact op met één van de specialisten huurrecht. Wij zijn graag bereid om met u in gesprek te gaan.

Specialisten Huurrecht