Huurrecht

De huurrecht-specialisten van KienhuisHoving adviseren en procederen voor met name wooncorporaties, gemeentes, ontwikkelaars, bouwbedrijven, beleggers en andere professionele verhuurders en verpachters. Lees verderop meer over onze dienstverlening op dit rechtsgebied. Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze experts die u verderop deze pagina aantreft, of bel of mail met een van onze vestigingen.

Voor verhuurder en verpachters

Bent u verhuurder en bezorgt uw huurder overlast of is hij achter met het betalen van de huur? Of bent u verpachter van landbouwgrond en heeft u onenigheid met uw pachter over onderhoud van de grond? De specialisten binnen de praktijkgroep huurrecht van KienhuisHoving helpen u graag met deze en andere vragen die u heeft als verhuurder of verpachter. 

Huurrechtonderwerpen

De specialisten binnen de praktijkgroep huurrecht bij KienhuisHoving begeleiden onder meer bij:

 • het adviseren en redigeren van intentieovereenkomsten;Huurrecht
 • het onderhandelen over de huurvoorwaarden;
 • het opstellen van (onder-)huurcontracten of gebruiksovereenkomsten;
 • huurdersgeschillen (o.m. huurincasso, ongestoord huurgenot, overlast, gebreken);
 • actualisering van huishoudelijke reglementen;
 • huurprijsverhogingen;
 • onderhoudscontracten;
 • renovatie en sloop;
 • vraagstukken Vereniging van Eigenaars;
 • kraken;
 • beëindigings- en ontruimingsprocedures.

U ziet: wij zijn u op een zeer divers gebied van dienst!

Bijstaan op het gebied van pacht

Wij staan verpachters van boerderijen of landbouwgrond onder meer bij pachtprijsverhogingen bij, bij discussies met de pachter over onderhoudskwesties, maar ook in pachtbeëindigingsgeschillen en bij discussies over quota.

Onze specialisten adviseren en procederen ook over aanverwante kwesties als verkoop van verhuurde of verpachte onroerende zaken, erfpacht, agrarische maatschappen, burenrecht en erfdienstbaarheden.

Ook voor huurders en pachters

De praktijkgroep richt zich primair op de verhuurder en verpachter. We staan natuurlijk ook huurders en pachters bij, mits we niet hoeven te adviseren of op te treden tegen een van onze bestaande zakelijke relaties. We ondersteunen verder incidenteel huurders van woonruimte.

Meer informatie en contact

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van huurrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de onderstaande specialisten. Wij gaan graag met u in gesprek! U kunt ook altijd bellen met of mailen naar een van onze vestigingen, een terugbelverzoek achterlaten of gebruikmaken van ons contactformulier.


 

Specialisten Huurrecht