Herstructurering & Insolventierecht

De praktijkgroep Herstructurering & Insolventierecht houdt zich bezig met advisering ter voorkoming en begeleiding van faillissement en het behartigen van de belangen van de bestuurder(s) en/of aandeelhouders in het klein-, midden- en grootbedrijf. Ook staan wij cliënten bij in procedures op dit rechtsgebied.

De advisering omvat onder meer de volgende aspecten:

 • Herstructurering
 • Risicobeperking voor faillissement
 • Sanering van bedrijfsonderdelen
 • Het saneren van schulden
 • Eigen doorstart of die van een concurrent
 • Surseance
 • Pre-pack
 • Schuldeisersakkoord
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Actio pauliana
 • Procederen bij rechtbanken en gerechtshoven
 • Recovery
 • Financieringen en zekerheden
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Retentierecht
 • Reclamerecht
 • Borg(stelling)
 • Hoofdelijkheid
 • Opzegging (bank)krediet
 • Bodemverhuur
 • Bodembeslag
 • Faillissementsfraude
 • Financiële problemen op de werkvloer

Ook voeren wij procedures over deze onderwerpen.
De advocaten van KienhuisHoving worden vanwege de specifieke deskundigheid, voortdurende beschikbaarheid en vertrouwelijkheid ingeschakeld door onder andere ondernemers (groot-, midden- en kleinbedrijf), accountants en banken.

Curator / bewindvoerder

Daarnaast zijn wij regelmatig curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances. Wij zijn dus goed in staat om uit te leggen hoe een curator, bank of derde tegen bepaalde kwesties aankijkt en wij hebben ruime proceservaring opgedaan (vanuit beide perspectieven) bij rechtbanken en gerechtshoven.

Heeft u, net als 80% van de bedrijven, werknemers met geldproblemen? Ook dan helpen wij u graag. Klik hier voor de mogelijkheden.

Er wordt regelmatig samengewerkt met andere praktijkgroepen zoals Ondernemingsrecht, Banking & Finance, Arbeidsrecht en Technologie, Media en Entertainment. Dat alles draagt sterk bij aan de kwaliteit van het advies.

De praktijkgroep Herstructurering en Insolventierecht kan uw belangen uiteraard ook behartigen als een concurrent, klant, of leverancier bij een faillissement betrokken is geraakt of dreigt te raken.

 Faillissementen

 

Specialisten Herstructurering & Insolventierecht