Gezondheidsrecht

De advocaten gezondheidsrecht van KienhuisHoving adviseren en ondersteunen diverse partijen in de zorgsector. De zorg kent uiteenlopende wet- en regelgeving, die ook nog eens altijd in beweging is. We volgen alle ontwikkelingen nauwgezet en zijn u graag van dienst met verschillende vraagstukken. Wij richten ons op alle wetten, regels en de toezichthouders in de zorg, zodat u alle aandacht op de zorg voor de patiënt kunt blijven richten! Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze specialisten die u verderop deze pagina aantreft, of bel of mail met een van onze vestigingen.

Gezondheidsrecht in beweging

Gezondheidsrecht is altijd in beweging en is dagelijks in het nieuws. Een greep:

'De gezondheidszorg kampt met personeelstekort’. ‘Zorginstelling op de vingers getikt door de IGJ’. ‘Topinkomens van bestuurders aan banden gelegd’. ‘Zonder robots krijgen 300.000 ouderen straks geen zorg’. ‘Versterking medezeggenschap cliënten hard nodig’. ‘NZa wil wachttijden aanpakken’. ‘Zorgverzekeraar mag niet op de stoel van de zorginstelling zitten’. ‘Elk ziekenhuis heeft een privacy-waakhond met tanden nodig’. ‘Huisarts berispt om schending beroepsgeheim’.

Diverse wet- en regelgeving in de zorg

De wet- en regelgeving in de zorg is zo omvangrijk, dat het onmogelijk lijkt om alle aandacht echt op de zorg te kunnen richten. Dat blijkt wel uit bovenstaande nieuwskoppen. Verscheidene toezichthouders, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt houden bovendien scherp toezicht op het naleven en toepassen van alle regels. De patiënt zelf stelt daarnaast natuurlijk ook steeds hogere eisen aan de (kwaliteit van) zorgverlening. De patiënt heeft ook steeds meer toegang tot allerlei informatievoorzieningen. Zo kunnen mensen op verscheidene websites zorginstellingen bekijken en de kwaliteit vergelijken.

Verschillende verwachtingen

Aan de ene kant wordt van de zorgsector verwacht dat zij zich op de concurrerende / vrije markt staande houdt. Aan de andere kant mengt de overheid (en zorgverzekeraars) zich nog tot in detail met de zorg, al dan niet gedecentraliseerd. De zorgsector moet zich maar zien te conformeren aan al deze regels zonder dat de patiëntenzorg daar onder lijdt. Onze specialisten staan voor u klaar en nemen de juridische zorg graag voor u uit handen! 

Specialisten gezondheidsrecht

De advocaten gezondheidsrecht van KienhuisHoving pakken deze afwisselende uitdagingen al vele jaren samen met de zorgcliënt aan. Onze opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, VVT-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg en jeugdzorg, brancheorganisaties, eerstelijnsorganisaties, gemeenten en individuele beroepsbeoefenaren. Deze partijen hebben in de (dagelijkse) praktijk te maken met vraagstukken waarop bijvoorbeeld de volgende wetten en regels van toepassing zijn:

 

 • Medisch tuchtrecht
 • Wet normering topinkomens (WNT)
 • Zorgverzekeringswet- en Wet langdurige zorg
 • Wvggz en de Wzd
 • (beleids)regels van de NZa

We adviseren verder over bijvoorbeeld:

 

 • Patiëntenrechten
 • Cliëntenraden en medezeggenschap
 • Bescherming van patiëntgegevens
 • Cliëntenrechten bij elektronische gegevensuitwisseling

Daarnaast zijn wij onze cliënten van dienst op het gebied van:

 

 • Kwaliteit en veiligheid
 • Medische hulpmiddelen
 • Medisch beroepsgeheim
 • Jeugdhulpverlening
 • Maatschapsgeschillen
 • Oprichten van zelfstandige behandelcentra
 • Aansprakelijkheid voor werknemers, mantelzorgers en vrijwilligers
 • Reorganisaties
 • Governance

Wij ondersteunen cliënten in de zorgsector verder onder andere met:

 

 • WTZi-toelating
 • Toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Ondersteuning en begeleiding door gemeenten
 • Disfunctioneren van personeel en medisch specialisten
 • Wettelijke vertegenwoordiging bij wilsonbekwame of minderjarige patiënten
 • Materiële en formele controle
 • Juridische aspecten van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen
 • Samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg
 • Handhavingsmogelijkheden en beleid van de IGJ

Branchegroep gezondheidszorg

Naast het specifieke gezondheidsrecht bundelen wij onze krachten in de branchegroep Gezondheidszorg. De branchegroep Gezondheidszorg van KienhuisHoving bestaat uit advocaten en notarissen met verschillende achtergronden en expertise op het gebied van gezondheidsrecht. Dit betreft ondernemingsrecht / governance, huurrecht, aanbestedingsrecht, arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, bestuursrecht, insolventierecht, vastgoedrecht, contractenrecht, privacyrecht en mededingingsrecht. Al deze expertises versterken elkaar.

Mede dankzij onze multidisciplinaire aanpak, veelzijdige achtergrond en jarenlange ervaring in de zorg, begrijpen wij de belangen en motivatie van zorgcliënten en kunnen wij hen zo optimaal mogelijk van dienst zijn.

Wij zorgen voor u, zodat u met een gerust hart voor de patiënt kan zorgen!

Meer weten?

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsrecht via onderstaande blogartikelen of meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief. De branchegroep geeft periodiek een digitale nieuwsbrief uit. Hierin berichten wij over de meest actuele ontwikkelingen binnen de zorg, zoals wetswijzigingen en belangwekkende uitspraken.

Contact met specialisten

Bent u actief in de zorg en heeft u strategisch of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met onze gezondheidsrechtspecialisten. Selecteer verderop één van onze advocaten, ontdek meer over de achtergrond en bekijk de directe contactgegevens. U kunt natuurlijk ook één van onze vestigingen bellen of mailen, een terugbelverzoek achterlaten of gebruiken maken van ons contactformulier.

Specialisten Gezondheidsrecht