Gezondheidsrecht

'De gezondheidszorg kampt met personeelstekort’, ‘zorginstelling op de vingers getikt door de IGZ’, ‘Topinkomens van bestuurders aan banden gelegd’, ‘zonder robots krijgen 300.000 ouderen straks geen zorg’, ‘versterking medezeggenschap cliënten hard nodig’, ‘NZa wil wachttijden aanpakken’, ‘zorgverzekeraar mag niet op de stoel van de zorginstelling zitten’, ‘elk ziekenhuis heeft een privacy-waakhond met tanden nodig’, ‘huisarts berispt om schending beroepsgeheim’.

Wirwar van wet- en regelgeving in de zorg

De zorgsector wordt dagelijks geconfronteerd met dergelijke nieuwsberichten. De focus van de zorgsector zou primair op de patiëntenzorg moeten liggen. Dat is vrijwel onmogelijk als men daarnaast een wirwar van wet- en regelgeving moet toepassen en naleven, onder toeziend oog van verscheidene toezichthouders, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt. Niet te vergeten het toeziend oog van de patiënt zelf, die vanzelfsprekend ook steeds hogere eisen stelt aan de (kwaliteit van) zorgverlening. Bovendien heeft de patiënt steeds meer toegang tot allerlei informatievoorzieningen. Zo kunnen patiënten op verscheidene websites zorginstellingen bekijken en de kwaliteit vergelijken. Enerzijds wordt dus van de zorgsector verwacht dat zij zich op de concurrerende / vrije markt staande houdt, anderzijds mengt de overheid (en zorgverzekeraars) zich nog tot in detail met de zorg, al dan niet gedecentraliseerd. De zorgsector moet zich maar zien te conformeren aan al deze regels zonder dat de patiëntenzorg daar onder lijdt.

Specialisten gezondheidsrecht

De advocaten gezondheidsrecht van KienhuisHoving pakken deze afwisselende uitdagingen al vele jaren samen met de zorgcliënt aan. Onze opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, VVT-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg en jeugdzorg, brancheorganisaties, eerstelijnsorganisaties, gemeenten en individuele beroepsbeoefenaren, die in de (dagelijkse) praktijk te maken  hebben met:

 • Medisch tuchtrecht
 • Patiëntenrechten
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Wet normering topinkomens (WNT)
 • Medische hulpmiddelen
 • WTZi-toelating
 • Zorgverzekeringswet- en Wet langdurige zorg-vraagstukken
 • Medisch beroepsgeheim
 • Jeugdhulpverlening
 • Wet BOPZ en toepassing van (dwang) middelen & maatregelen
 • (beleids)regels van de NZa
 • Maatschapsgeschillen
 • Oprichten van zelfstandige behandelcentra
 • Aansprakelijkheid voor werknemers, mantelzorgers en vrijwilligers
 • Cliëntenraden en medezeggenschap
 • Reorganisaties
 • Bescherming van patiëntgegevens
 • Toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Ondersteuning & begeleiding door gemeenten
 • Disfunctioneren van personeel en medisch specialisten
 • Wettelijke vertegenwoordiging bij wilsonbekwame of minderjarige patiënten
 • Materiële en formele controle
 • Juridische aspecten van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen
 • Samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg
 • Handhavingsmogelijkheden en beleid van de IGZ
 • Cliëntenrechten bij elektronische gegevensuitwisseling

Branchegroep gezondheidszorg

Naast het specifieke gezondheidsrecht bundelen wij onze krachten in de branchegroep Gezondheidszorg. De branchegroep Gezondheidszorg van KienhuisHoving bestaat uit advocaten en notarissen met verschillende achtergronden en expertise op het gebied van gezondheidsrecht, ondernemingsrecht / governance, huurrecht, aanbestedingsrecht, arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, bestuursrecht, insolventierecht, vastgoedrecht, contractenrecht en mededingingsrecht.

Mede dankzij onze multidisciplinaire aanpak, veelzijdige achtergrond en jarenlange ervaring in de zorg, begrijpen wij de belangen en motivatie van zorgcliënten en kunnen wij hen zo optimaal mogelijk van dienst zijn.

Wij zorgen voor u, zodat u met een gerust hart voor de patiënt kan zorgen!

De branchegroep geeft periodiek een digitale nieuwsbrief uit. Hierin berichten wij over de meest actuele ontwikkelingen binnen de zorg, zoals wetswijzigingen en belangwekkende uitspraken. Klik hieronder om u aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Gezondheidszorg

Oude edities van de nieuwsbrief vindt u hier.

Specialisten Gezondheidsrecht