KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Cursussen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) een feit. De Wnra zal voor 500.000 ambtenaren een enorme verandering betekenen! Als gevolg van deze wet zullen veruit de meeste werknemers in de publieke sector onder hetzelfde arbeidsrecht vallen als de werknemers in de marktsector. Wat betekent dit voor u?

Voor wie?

De cursus is voor overheidswerkgevers en gericht op alle ambtenaren die bij het Rijk, de provincie, gemeenten of waterschappen werken.

Wat?

De belangrijkste wijziging die door de nieuwe wet wordt bewerkstelligd, is dat de rechtspositie van ambtenaren ‘privaatrechtelijk’ van aard wordt. Dit betekent dat ambtenaren rekening moeten houden met andere ontslaggronden en vergoedingen, zoals de ‘transitievergoeding’ en de ‘billijke vergoeding’.

De cursussen zijn opgedeeld in drie onderdelen:

  1. Introductiebijeenkomst voor teamleiders/leidinggevenden. Deze cursus bieden wij aan voor een dagdeel van 4 uren. De onderwerpen die voor deze doelgroep interessant zijn: de achtergrond van de WNRA, behoud van de eigenschappen van een ‘ambtenaar’, de materiele wijzigingen (van ARAR, CAP, CAR/UWO en SAW naar CAO), wederkerige arbeidsrelatie en procesrecht (nieuw ‘bezwaar en beroep’).
  2. Verdiepende cursus. De verdiepende cursus voor de P&O adviseurs zal zien op de arbeidsvoorwaarden van de adviseurs en de secretaris. Daarbij kunnen wij de volgende onderwerpen behandelen: naar een civiele rechtspositie, salariëring en arbeidsomstandigheden, mogelijkheden ‘disciplinaire’ straffen, ziekte, voorwaarden voor ontslag, WW, transitie- en billijke vergoeding. De rechtspositieregelingen zullen worden vergeleken met het BW en duidelijk zal worden wat de praktische werkelijkheid wordt met de afwijkende bepalingen.
  3. WNRA-bijeenkomst OR. Vanuit het team Medezeggenschapsrecht heeft KienhuisHoving veel ervaring met het bijstaan van or’en. De trainingen aan or’en ziet op de actieve houding die van de or is vereist gedurende en na de invoering van de Wnra.

 

Schrijf u nu in!

Wilt u zich Inschrijven voor (één van) deze cursussen? U klikt dan hier.

Onze specialisten

Frans Jozef van der Vaart
Frans Jozef van der Vaart


Ilse van der Woude

Mutlu
Christian Mutlu

Niels Vuik
Niels Vuik

Share on