Contracten-, proces- & aansprakelijkheidsrecht

U wordt steeds meer geconfronteerd met wet- en regelgeving. De maatschappelijke verhoudingen worden steeds zakelijker en over steeds meer zaken wordt geprocedeerd. Liever lost u geschillen buiten de rechtszaal op. De behoefte aan rechtsbijstand wordt daarom steeds belangrijker.

De advocaten van KienhuisHoving adviseren u graag vooraf op welke wijze afspraken het beste kunnen worden vastgelegd. Geschillen of zelfs procedures kunnen dan worden voorkomen. Met een oplossingsgerichte en praktische manier van werken, nemen wij u de zorg uit handen. Ons uitgangspunt is dat wij voor u het best mogelijke resultaat realiseren!

Wij helpen u graag op de volgende hoofdgebieden:

Contractenrecht

Vrijwel iedere zakelijke samenwerking vangt aan met een contract. Maar wat is het juiste contract? Waar moet het contract aan voldoen? En wat moet er in de algemene voorwaarden staan? Voor advies over contracten en algemene voorwaarden, maar ook voor maatwerk, bent u bij ons aan het juiste adres. Lees hier bij welke contracten en algemene voorwaarden wij u onder meer kunnen bijstaan.

Procesrecht

Helaas is het onontkoombaar dat u op enig moment met een procedure wordt geconfronteerd of genoodzaakt bent om een procedure te beginnen. Wat moet u dan doen? Wij nemen u die zorg uit handen en adviseren u over en voeren zonodig civiele procedures bij gerechtelijke instanties en arbitrage-instituten. Ook het leggen van beslag en executie is bij ons in goede handen.

Aansprakelijkheidsrecht

Wordt u aansprakelijk gehouden voor schade? Een situatie waarbij u moet kunnen steunen op deskundige bijstand. Wij leveren deze steun graag. Niet alleen op het gebied van handelsgeschillen, maar bijvoorbeeld ook op het terrein van beroepsaansprakelijkheid en het civiel milieurecht. Lees hier bij welke aansprakelijkheidskwesties wij u onder meer kunnen bijstaan.

Transport en logistiek

De logistieke en maritieme sector wordt gekenmerkt door bijzondere regels, gebruiken en samenwerkingsvormen. Vandaar dat wij specialistische kennis van het vervoerrecht combineren met kennis van en ervaring in deze sector. 

Vanuit het specialisme transport & logistiek staat KienhuisHoving vervoerders, expediteurs, andere logistieke dienstverleners en hun opdrachtgevers bij in procedures en arbitrages. Deze procedures gaan veelal over aansprakelijkheid, schades, nakoming van logistieke contracten en onbetaalde facturen. Daarnaast worden cliënten ondersteund bij het opstellen en beoordelen van logistieke contracten en (het gebruik van) algemene voorwaarden. De voornaamste aandachtsgebieden van het specialisme transport & logistiek zijn het vervoerrecht (o.a. wegvervoer, binnenvaart, containervervoer), opslag, distributie en andere logistieke diensten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via het contactblok. Zie ook onze Twitter

Specialisten Contracten-, proces- & aansprakelijkheidsrecht