Bouwrecht

Bouwen is een complex proces waarbij meerdere partijen samenwerken aan het ontwerpen en realiseren van woningen, utiliteitsgebouwen of infrastructuur. Doordat bouwprocessen steeds complexer worden en de hoeveelheid wet- en regelgeving toeneemt, is het maken van goede, duidelijke afspraken en het toezien op de naleving daarvan essentieel.

Bouwrechtpraktijk KienhuisHoving

KienhuisHoving beschikt sinds vele jaren over een gespecialiseerde bouwrechtpraktijk die zich uitstrekt over heel Nederland. Tot de cliënten behoren diverse aannemers uit de Cobouw50, overheden, projectontwikkelaars, zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, architecten en adviseurs. 

Wij geven advies op alle aspecten van het bouwrecht en treden regelmatig op in procedures bij zowel de burgerlijke rechter als de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Nederlands Arbitrage Instituut. Of het nu gaat om woningen, kantoren en bedrijfspanden of om grond-, weg- en waterbouw, een praktische, oplossingsgerichte benadering is altijd ons uitgangspunt.

Doordat onze advocaten bouwrecht regelmatig cursussen verzorgen, zowel in-house bij cliënten als in de KienhuisHoving Academy, en publiceren over bouw gerelateerde onderwerpen, zijn zij altijd op de hoogte van wat er speelt in de bouw en zijn zij in staat mee te denken met de cliënt.

Opstellen en beoordelen van overeenkomsten

Bent u opdrachtgever (overheid, ontwikkelaar, belegger, zorg- of onderwijsinstelling, woningcorporatie) of opdrachtnemer (aannemer, architect, adviseur)? Wij staan u graag bij met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. Denkt u daarbij aan in de bouw veel gebruikte regelingen/voorwaarden (UAV 2012, UAV-GC 2005, AVA 2013, DNR, Woningborg Garantie- en waarborgregeling, Covo 2010) en contractvormen (koop-/aannemingsovereenkomsten, design & build, design & construct-, Stabu, RAW, DBFMO, bouwteamovereenkomsten). Soms maakt een bouwproces onderdeel uit van een groter geheel, bijvoorbeeld bij omvangrijke projectontwikkelingen en PPS-overeenkomsten. Bij KienhuisHoving zijn wij gewend om samen te werken met verschillende disciplines, zodat wij u integraal kunnen adviseren. 

Strategisch advies

Onze advocaten bouwrecht worden ook regelmatig ingeschakeld om op strategisch niveau mee te denken met verschillende partijen in het bouwproces. Of het nu gaat om het beperken van risico’s, het behalen van bepaalde doelen of het uitzetten van een concreet stappenplan om tot beëindiging van een geschil te komen, wij beschikken over ruime ervaring om de (on)mogelijkheden snel en op praktische wijze in kaart te brengen, om zo de cliënt verder te helpen.

Procedures

Natuurlijk komt het regelmatig voor dat een geschil slechts beëindigd kan worden door een oordeel van een rechter of arbiter. De advocaten bouwrecht van KienhuisHoving hebben ruime ervaring met het voeren van procedures bij de civiele rechter, de Raad van Arbitrage voor de Bouw en andere arbitrage-instituten. Denk hierbij aan geschillen over meer- en minderwerk, vertraging, gebreken bij of na oplevering, bodemgesteldheid of financiële afwikkelingen.