Bestuursrecht

Bij bestuursrecht gaat het om zaken waarbij de overheid betrokken is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bestemmingsplanwijziging, het aanvragen van een omgevingsvergunning en onteigeningen. Maar ook aan een last onder dwangsom, opgelegd omdat gehandeld zou zijn in strijd met vergunningvoorschriften of het Bouwbesluit.

Zowel voor particulieren als voor de (semi-)overheid staan de bestuursrechtadvocaten van KienhuisHoving klaar.

Specialismen binnen het bestuursrecht

Bestuursrecht bestrijkt een breed gebied. Dit wordt duidelijk wanneer we de specialismen van deze praktijkgroep op een rijtje zetten:

 • ruimtelijk bestuursrecht (ruimtelijk ordeningsrecht, omgevingsrecht (omgevingsvergunningen voor het bouwen, voor het oprichten of veranderen van een inrichting daaronder begrepen), natuurbeschermingsrecht), milieurecht, geluidshinder, bodembescherming;
 • onteigeningsrecht, voorkeursrecht, grondbeleid;
 • overheidsaansprakelijkheidsrecht en overheidscontracten/exploitatieovereenkomsten;
 • bestuursprocesrecht en bestuursrecht algemeen;
 • internationaal en Europees bestuursrecht;
 • diverse bestuursrechtelijke rechtsgebieden als agrarischrecht, gezondheidsrecht, monumentenrecht, ontgrondingenwet (delfstoffenwinning), publiek domein (Wegenwet c.a.), verkeersrecht, voedselveiligheidsrecht (Warenwet e.a.), volkshuisvestingsrecht, waterstaats- en waterschapsrecht en dergelijk.

Daarnaast houdt bestuursrecht zich bezig met:

 • Vergunningverlening, handhaving en toezicht
 • Subsidies
 • Openbaarheid van bestuur
 • Integriteitsbeoordelingen
 • Horeca- en evenementenregelgeving
 • Bijzondere wetten
 • Bestuursprocesrecht

KIenhuisHoving Wob helpdesk

Wordt u als bedrijf of bestuursorgaan geconfronteerd met de Wet openbaarheid van bestuur? Onze Wob helpdesk is op de hoogte van de actuele wetgeving en jurisprudentie en kan u helpen met snel en praktisch advies. Lees meer.

Quickscan bestemmingsplan Quickscan Bestemmingsplan

Heeft u plannen om te gaan bouwen, verbouwen of een nieuw bouwproject te realiseren? Wilt u een bestaand gebouw een nieuwe functie geven? Wordt u geconfronteerd met een wijziging van het bestemmingsplan en vraagt u zich af wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf? Of wilt u uw bedrijf verplaatsen naar een nieuwe locatie en wilt u weten of het bestemmingsplan voldoende ruimte biedt voor de activiteiten van uw bedrijf?

Met onze quickscanweet u precies wat de mogelijkheden zijn.

Nieuwsbrief Omgevingsrecht en Overheid

De praktijkgroep bestuursrecht geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief uit. Hierin berichten wij over de meest actuele ontwikkelingen binnen het bestuursrecht en omgevingsrecht, zoals wetswijzigingen en belangwekkende uitspraken. Klik hieronder om naar de voorgaande  nieuwsbrieven te gaan. U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden via het online formulier.

Nieuwsbrief bestuursrecht

 

 

Specialisten Bestuursrecht