Bestuursrecht

Advies nodig op het gebied van bestuursrecht of wilt u uw kennis vergroten? De bestuursrechtadvocaten van KienhuisHoving staan klaar voor zowel particulieren als voor de (semi-)overheid. Naast juridisch advies en een helpdesk voor de Wet openbaarheid van bestuur, delen we regelmatig kennis in de vorm van blogartikelen en een nieuwsbrief. Ook bieden we een quickscan waarmee u ontdekt welke mogelijkheden u heeft binnen een bestemmingsplan. Ontdek verderop meer over dit vakgebied of neem contact met ons op voor meer informatie.

Alles over bestuursrecht

Bij bestuursrecht gaat het om zaken waarbij de overheid betrokken is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bestemmingsplanwijziging, het aanvragen van een omgevingsvergunning en onteigeningen. Een ander voorbeeld is een last onder dwangsom, opgelegd omdat in strijd met vergunningvoorschriften of het Bouwbesluit gehandeld zou zijn. Veelomvattend dus!

Specialismen binnen het bestuursrecht

Bestuursrecht bestrijkt een breed gebied. Dat blijkt wel uit de verschillende specialismen die we binnen dit rechtsgebied zoal onderscheiden:

 • Onteigeningsrecht, voorkeursrecht, grondbeleid;
 • Overheidsaansprakelijkheidsrecht en overheidscontracten/exploitatieovereenkomsten;
 • Bestuursprocesrecht en bestuursrecht algemeen;
 • Internationaal en Europees bestuursrecht;
 • Ruimtelijk bestuursrecht, waar onder valt:

 • ruimtelijk ordeningsrecht,
 • omgevingsrecht (omgevingsvergunningen voor het bouwen, voor het oprichten of veranderen van een inrichting daaronder begrepen),
 • natuurbeschermingsrecht,
 • milieurecht, geluidshinder, bodembescherming.

Denk verder aan diverse bestuursrechtelijke rechtsgebieden als agrarischrecht, gezondheidsrecht, monumentenrecht, ontgrondingenwet (delfstoffenwinning), publiek domein (Wegenwet c.a.), verkeersrecht, voedselveiligheidsrecht (Warenwet e.a.), volkshuisvestingsrecht, waterstaats- en waterschapsrecht en dergelijk.

Daarnaast houdt bestuursrecht zich bezig met:

 • Vergunningverlening, handhaving en toezicht;
 • Subsidies;
 • Openbaarheid van bestuur;
 • Integriteitsbeoordelingen;
 • Horeca- en evenementenregelgeving;
 • Bestuursprocesrecht

Kortom een zeer breed gebied met allerlei wet- en regelgeving waarin de (semi-)overheid een rol speelt.

KienhuisHoving Wob-helpdesk

Wordt u als bedrijf of bestuursorgaan geconfronteerd met de Wet open overheid? Onze Wob-helpdesk is op de hoogte van de actuele wetgeving en jurisprudentie en helpt u snel met praktisch advies. 

Quickscan Bestemmingsplan

Misschien heeft u plannen om te gaan bouwen, verbouwen of een nieuw bouwproject te realiseren, maar weet u niet precies wat binnen het bestemmingsplan mogelijk is. Misschien wilt u een bestaand gebouw een nieuwe functie geven en vraagt u zich af dit mag. Of wordt u geconfronteerd met een wijziging van het bestemmingsplan en bent u benieuwd wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf? Wat uw vraag ook is met onze quickscan weet u precies wat de mogelijkheden zijn.

Lees meer over deze scan, de kosten en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie.

Advies en ondersteuning

 Advies nodig? Onze bestuursrechtspecialisten staan voor u klaar! Kies verderop één van onze advocaten, ontdek meer over de achtergrond en bekijk de directe contactgegevens. U kunt ook altijd bellen met of mailen naar een van onze vestigingeneen terugbelverzoek achterlaten of gebruikmaken van ons contactformulier.

Blogs en Nieuws

Via onderstaande blogartikelen blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van bestuursrecht. De praktijkgroep bestuursrecht geeft bovendien maandelijks een digitale nieuwsbrief uit. We berichten daarin over de meest actuele ontwikkelingen binnen het bestuursrecht en omgevingsrecht, zoals wetswijzigingen en belangwekkende uitspraken. Aanmelden? Dat kan via het online formulier.