Banking & Finance

Banking & finance is een breed onderwerp waar wet- en regelgeving een grote rol in speelt. U kunt voor al uw financieringsvraagstukken bij KienhuisHoving terecht voor advies. We ondersteunen uiteenlopende cliënten: van innovatieve starters tot besturen van pensioenfondsen. Lees verderop meer over dit specialisme of neem contact met ons op om te ontdekken wat we voor u kunnen betekenen!

Financieringsvraagstukken

Heeft u financiering nodig om uw ondernemingsambities waar te maken? Bijvoorbeeld voor uitbreiding van uw activiteiten over de landsgrenzen heen, de toepassing van nieuwe, innovatieve technologieën in uw bedrijf, of het uitbreiden van uw productiecapaciteit? Of bent u een ‘start-up’ met mooie ideeën, maar ontbreekt het u aan voldoende financiële middelen? De experts van KienhuisHoving op het gebied van Banking & Finance voorzien u van concrete handvatten waar u direct mee aan de slag kunt.

Financiering bijeenbrengen

Financiering kan op verschillende manieren worden geregeld. U kunt investeerders aantrekken die in uw bedrijf participeren en zodoende eigen vermogen aan uw onderneming verschaffen. Ook kunt u ervoor kiezen om vreemd vermogen aan te trekken. U klopte daarvoor misschien traditioneel bij een bank aan. Maar tegenwoordig is zoveel meer mogelijk! En omdat banken sinds de kredietcrisis minder leningen verstrekken dan voorheen, is het soms zelfs noodzakelijk om naar alternatieve financieringsmethoden te kijken. Fintech, fondsen, kredietunies, de uitgifte van obligatieleningen en crowdfunding zijn daar voorbeelden van.

Financieel toezicht

Bij het oplossen van financieringsvraagstukken komt al snel de financiële toezichtswetgeving (onder andere de Wet op het financieel toezicht) om de hoek kijken. Het is dus altijd van belang om u goed te laten informeren of de wijze waarop u denkt uw financiering rond te krijgen binnen deze toezichtswetgeving past. En zo ja, hoe u dan vervolgens moet acteren: heeft u misschien (toch) een prospectus nodig, of een vergunning? Wij denken met u mee en voorzien u graag van praktische adviezen.

Andere financiële uitdagingen

Wij houden ons daarnaast bezig met diverse andere financiële vraagstukken, waar iedere onderneming of instelling op enig moment mee in aanraking komt of kan komen. Denk daarbij aan:
 

  • het opstellen en beoordelen van leningsdocumentatie ten behoeve van overnames, herstructureringen en projectfinancieringen;
  • het opstellen van of adviseren over documentatie met betrekking tot het verstrekken zekerheden (pandrecht, hypotheek, instandhoudingsverklaringen garanties, letters of comfort, borgtochten);
  • procesvoering bij de AFM, DNB, het KiFID en de rechter;
  • het afgeven van legal opinions.

Waar nodig en efficiënt werken wij samen met onze collega’s van de andere specialismen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zo verlenen wij samen met onze collega’s Pensioenrecht actieve juridische ondersteuning aan de besturen van een groot aantal pensioenfondsen. Dit doen we onder meer op het gebied van hun vermogensbeheer. En samen met onze specialisten van de Branchegroep Gezondheidsrecht denken wij mee met de ontwikkeling van financieringsoplossingen voor cliënten actief in de zorgsector.

 

 

WWFT-proof in tien stappen

Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) implementeert Nederland Europese regelgeving. Deze wetgeving is opgesteld om te voorkomen dat ons financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De WWFT is van toepassing op een grote groep dienstverleners, zoals banken, trustkantoren, bepaalde cryptodienstverleners, registeraccountants of accountant-administratieconsulent, belastingadviseurs, makelaars, advocaten en notarissen en beleggingsondernemingen. Lees meer over de WWFT en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.

 

Actualiteit en meer informatie

Alles wat we doen, vereist een goed begrip van de markten waarop u zich beweegt. Wij vinden het belangrijk op de hoogte te zijn van de actualiteit. Alleen dan zijn wij ten slotte in staat u te verzekeren van relevante, effectieve en to-the-point assistentie. Heeft u vragen met betrekking tot één van de genoemde onderwerpen of een andere aan Banking & Finance gerelateerde vraag? Neem dan contact op met één van onze specialisten hieronder. U kunt ook altijd mailen of bellen met een van onze vestigingeneen terugbelverzoek achterlaten of gebruikmaken van ons contactformulier.

 

 

Specialisten Banking & Finance