Aanbestedingsrecht

Een team specialisten bij KienhuisHoving houdt zich dagelijks bezig met het aanbestedingsrecht. We adviseren en procederen voor aanbestedende diensten en inschrijvers in vrijwel alle sectoren. Ook begeleiden we inkopers bij aanbestedingsprocedures. We delen bovendien regelmatig kennis in de vorm van blogs, cursussen en lezingen over dit rechtsgebied. Ontdek verderop meer over wat wij doen of neem direct contact met ons op voor meer informatie.

Wat we doen voor aanbestedende diensten

Aanbestedende diensten zoals gemeenten, provincies maar ook publiekrechtelijke instellingen zijn in beginsel verplicht om overheids- en concessieopdrachten aan te besteden. Zij moeten zich houden aan het Europese en nationale aanbestedingsrecht. Wij adviseren en begeleiden deze partijen bij deze opgave.

De complexiteit van het aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht is met name complex doordat u als aanbestedende dienst met allerlei regelgeving en richtlijnen te maken krijgt. Zo dient u rekening te houden met de Europese aanbestedingsrichtlijnen, de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit. Daarnaast geldt voor bepaalde overheidsopdrachten specifieke regelgeving. Bij ons kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van het aanbestedingsrecht.

Vragen die wij beantwoorden

We beantwoorden uiteenlopende vragen van aanbestedende diensten, zoals:
 

  • Wanneer moet een opdracht (Europees) aanbesteed worden?
  • Hoe moet de waarde van de opdracht geraamd worden?
  • Kan er een beroep worden gedaan op een uitzondering op de aanbestedingsplicht?
  • Welke aanbestedingsprocedure kan het beste gehanteerd worden?
  • Mag een inschrijving vanwege een gebrek ongeldig worden verklaard?
  • Moet aan de inschrijver de mogelijkheid tot herstel worden geboden?
  • Is sprake van een strategische dan wel een irreële of manipulatieve inschrijving?
  • Op welke wijze kan de aanbesteding ingetrokken worden?
  • Is er sprake van een wezenlijke wijziging?
  • In hoeverre is het aanbestedingsrecht bij private aanbestedingen van toepassing?

Inkopers begeleiden bij aanbestedingsprocedures

Ons werk houdt niet op bij advies over regels en richtlijnen voor de aanbestedende diensten. We begeleiden ook inkopers tijdens de aanbestedingsprocedure. Zo beoordelen we regelmatig aanbestedingsdocumenten, geven advies en denken mee over de mogelijkheden om de aanbesteding op een bepaalde manier vorm te geven om juridische procedures te voorkomen. Denk daarbij aan de te hanteren gunningscriteria, de wijze van beoordeling van de inschrijvingen en het opnemen van rechtsbeschermingsclausules. 

Begeleiding en advies bij het doen van een inschrijving

Inschrijven op een aanbesteding kost tijd, geld en energie. Een fout in de inschrijving is snel gemaakt. Herkent u dit als inschrijvende partij en wilt u dit voorkomen? Wij begeleiden u bij het doen van een inschrijving door bijvoorbeeld het formuleren van vragen in de Nota van Inlichtingen, het invullen van Uniform Europees Aanbestedingsdocument en het optimaliseren van uw inschrijving.

Procederen in aanbestedingsgeschillen

Onze specialisten aanbestedingsrecht hebben veel ervaring met het voeren van (kort geding) procedures bij de civiele rechter en klachtprocedures bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Het is bij aanbestedingsgeschillen van belang om een inschatting te maken van uw proceskansen voorafgaand aan een eventuele procedure. Wij adviseren u hier graag over en nemen daarbij de strategische overwegingen mee om het juist wel of niet op een procedure aan te laten komen.

Up-to-date blijven en kennisoverdracht

Wij houden u graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht en de eventuele gevolgen daarvan voor uw organisatie. Daarom organiseren wij regelmatig interactieve lezingen waarop wij onze cliënten bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied. U bent hierbij van harte welkom! Daarnaast verzorgen wij uiteenlopende cursussen bij ondernemingen en organisaties. Wilt u graag meer weten over een bepaald onderwerp binnen aanbestedingsrecht? Wij stellen met plezier in overleg een cursus samen die volledig is toegespitst op uw onderneming of organisatie. Bezoek de KienhuisHoving Academy voor meer informatie over onze lezingen en cursussen.

Meer weten

Via onderstaande blogartikelen blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingsrecht. Bent u op zoek naar advies of begeleiding op dit vlak? Onze specialisten staan voor u klaar! Kies verderop één van onze advocaten, ontdek meer over de achtergrond en bekijk de directe contactgegevens. U kunt ook altijd bellen met of mailen naar een van onze vestigingen, een terugbelverzoek achterlaten of gebruikmaken van ons contactformulier.

Specialisten Aanbestedingsrecht