Aanbestedingsrecht

Aanbestedende diensten zoals gemeenten, provincies maar ook publiekrechtelijke instellingen zijn in beginsel verplicht om overheids- en concessieopdrachten aan te besteden. Daarbij dienen aanbestedende diensten zich te houden aan het Europese en nationale aanbestedingsrecht. Een team van specialisten bij KienhuisHoving houdt zich dagelijks bezig met het aanbestedingsrecht en adviseren en procederen voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers in vrijwel alle sectoren.

Veel voorkomende vragen

Het aanbestedingsrecht is complex. Dit komt onder andere omdat rekening gehouden moet worden met verschillende regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht waaronder de Europese aanbestedingsrichtlijnen, de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit. Daarnaast geldt voor bepaalde overheidsopdrachten specifieke regelgeving. Bij ons kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van het aanbestedingsrecht. Zo beantwoorden wij veel voorkomende vragen als:

  • Wanneer moet een opdracht (Europees) aanbesteed worden?
  • Hoe moet de waarde van de opdracht geraamd worden?
  • Kan er een beroep worden gedaan op een uitzondering op de aanbestedingsplicht?
  • Welke aanbestedingsprocedure kan het beste gehanteerd worden?
  • Mag een inschrijving vanwege een gebrek ongeldig worden verklaard?
  • Moet aan de inschrijver de mogelijkheid tot herstel worden geboden?
  • Is sprake van een strategische dan wel een irreële of manipulatieve inschrijving?
  • Op welke wijze kan de aanbesteding ingetrokken worden?
  • Is er sprake van een wezenlijke wijziging?
  • In hoeverre is het aanbestedingsrecht bij private aanbestedingen van toepassing?

Begeleiding en advies bij aanbestedingsprocedures

Daarnaast begeleiden wij inkopers bij een aanbestedingsprocedure. Zo beoordelen wij regelmatig aanbestedingsdocumenten, geven we advies en denken we mee over de mogelijkheden om de aanbesteding op een bepaalde manier vorm te geven om juridische procedures te voorkomen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de te hanteren gunningscriteria, de wijze van beoordeling van de inschrijvingen het opnemen van rechtsbeschermingsclausules. 

Begeleiding en advies bij het doen van een inschrijving

Inschrijven op een aanbesteding kost tijd, geld en energie. Een fout in de inschrijving is snel gemaakt. Daarom begeleiden en adviseren wij ook inschrijvers bij het doen van een inschrijving door bijvoorbeeld het formuleren van vragen in de Nota van Inlichtingen, het invullen van Uniform Europees Aanbestedingsdocument en het optimaliseren van uw inschrijving.

 

Procederen

Onze specialisten aanbestedingsrecht hebben veel ervaring met het voeren van (kort geding) procedures bij de civiele rechter en klachtprocedures bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Daarbij is het van belang om een inschatting te maken van uw proceskanen voorafgaand aan een eventuele procedure. Wij adviseren u hier graag over waarbij ook strategische overwegingen een rol kunnen spelen om het juist wel of niet op een procedure aan te laten komen.

Kennisoverdracht

Wij houden u graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht en de eventuele gevolgen daarvan voor uw organisatie. Daarom organiseren wij regelmatig interactieve lezingen waarop wij onze cliënten bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen binnen het aanbestedingsrecht. U bent hierbij van harte welkom! Daarnaast verzorgen wij uiteenlopende cursussen bij ondernemingen en organisaties. Wilt u graag een cursus over een bepaald onderwerp, dan kunnen wij in overleg een cursus samenstellen die volledig is toegespitst op uw onderneming of organisatie. 

Tot slot

Heeft u een aanbestedingsrechtelijke vraag, neem gerust contact met ons op.