Specialismen

Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Bij ons vindt u daarom bijna alle denkbare expertises onder één dak. Dat stelt ons in staat om over de grenzen van rechtsgebieden heen te kijken en samen te werken. Het maakt dat wij een full-service juridische dienstverlener zijn. Al onze juristen zijn gespecialiseerd in één of meer expertises, waar zij zich volledig aan wijden.

Op een praktische, efficiënte en begrijpelijke manier, nemen wij juridische obstakels weg. Liever nog zorgen wij er voor dat juridische problemen worden voorkomen. Dit doen wij door het geven van multidisciplinair, geïntegreerd advies op maat. Is dat niet voldoende? Dan staan wij u bij met gedegen procesvoering.

Zoekt u toch iets anders dan de hieronder genoemde specialismen? Laat  het ons weten en wij nemen contact met u op. Waarmee mogen wij u helpen?

 

Heeft u vragen over het Europese of het nationale aanbestedingsrecht? U kunt bij ons terecht. Wij adviseren zowel aanbestedende diensten als inschrijvers in vrijwel alle sectoren.

Kunstmatige Intelligentie (ook wel artificiële intelligentie, AI) wordt op dit moment gereguleerd in de EU. De voorgestelde AI-verordening onderscheidt verschillende risicoprofielen.

Bij de overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, politiekorpsen, enz.) zijn de zaken vaak net iets anders geregeld dan in het bedrijfsleven. Wat is de positie van werkgever en werknemer?

Bent u werkgever? Of laat u medewerkers voor u werken, bijvoorbeeld door middel van een opdracht- of uitzendovereenkomst? Dan zijn er allerlei dingen die kunnen gebeuren met of door uw werknemers. Wij helpen u graag verder.

Heeft u financiering nodig om uw ondernemingsambities waar te maken? Of bent u een ‘start-up’ met ideeën, maar ontbreekt het u aan voldoende financiële middelen?

Bij bestuursrecht gaat het om zaken waarbij de overheid betrokken is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bestemmingsplanwijziging, het aanvragen van een omgevingsvergunning en onteigeningen.

Bouwen is veelomvattend, constant in ontwikkeling en een boeiend onderwerp, maar kan tegelijkertijd flink uitdagend zijn. KienhuisHoving adviseert, procedeert, geeft cursussen en deelt uiteenlopende kennis op dit rechtsgebied. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

De toenemende complexiteit van zaken en voortdurende wijzigingen van (fiscale) regelgeving op het gebied van vastgoedrecht vraagt om deskundigheid. De specialisten commercieel vastgoed van KienhuisHoving volgen deze ontwikkelingen en plaatst ze voor u in een juridisch kader.

De advocaten van KienhuisHoving adviseren u graag vooraf op welke wijze afspraken het beste kunnen worden vastgelegd. Geschillen of zelfs procedures kunnen dan worden voorkomen.

De zorgsector moet een wirwar van wet- en regelgeving toepassen en naleven, onder toeziend oog van allerlei toezichthouders. Wij pakken deze uitdagingen aan, samen met de zorgcliënt, zodat de patiëntenzorg prioriteit nummer één blijft.

(Bijna) failliet gaan is een ingrijpende gebeurtenis. Wij adviseren ter voorkoming van faillissementen en begeleiden waar het faillissement al is uitgesproken. Daarnaast behartigen wij de belangen van de bestuurder(s) en/of aandeelhouders in het klein-, midden- en grootbedrijf.

Bent u verhuurder en bezorgt uw huurder overlast of is hij achter met het betalen van de huur? Of bent u verpachter van landbouwgrond en heeft u onenigheid met uw pachter over onderhoud van de grond? Wij adviseren en procederen voor met name wooncorporaties, gemeentes, ontwikkelaars, bouwbedrijven, beleggers en andere professionele verhuurders en verpachters.

Heeft u vragen over het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, databankenrecht of knowhow? Heeft u ICT-overeenkomsten nodig? Bent u slachtoffer van cybercrime? Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens? Is er een datalek bij u opgetreden? Heeft u een bewerkersovereenkomst nodig? Wij helpen u graag verder.

In Nederland liggen veel landgoederen, vaak met een historisch karakter. Zowel landgoederen die al jaren familiebezit zijn als nieuwe landgoederen dragen bij aan het natuurschoon in ons land.

Iedere ondernemer komt (onbewust) in aanraking met het mededingingsrecht. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkings-, distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten, concurrentiebedingen in het algemeen of compliance.

Omgevingsrecht heeft betrekking op het gebruik van gronden en gebouwen, zoals realisering van woonwijken, bedrijven- en industrieterreinen, aanleg van natuur- en recreatiegebieden en infrastructuur, Daarbij moet rekening worden gehouden met uiteenlopende maatschappelijke en politieke belangen.

Fusies en overnames, joint ventures, herstructureringen, participaties en andere samenwerkingsverbanden. Ook voor corporate governance vraagstukken, bestuurdersaansprakelijkheid, ondernemingsrechtelijke geschillen of advisering op het terrein van het vennootschapsrecht kunt u bij ons terecht.

Bij onderwijsrecht komen vakgebieden als bestuursrecht, huurrecht, arbeidsrecht en ambtenarenrecht samen, altijd met onderwijs als rode draad. Wie heeft wanneer een specialist onderwijsrecht van KienhuisHoving nodig?

Er is veel onrust en onzekerheid binnen het pensioen in het algemeen. Komt er wel of niet een pensioenakkoord? Wordt de AOW-leeftijd verder verhoogd of loopt het zo'n vaart niet? En wat zijn dan de consequenties voor u als werkgever? Wij kennen de pensioenregels en volgen de pensioenplannen van het kabinet op de voet.

Privé-zaken vragen om een goede zorg. De zorg voor het vermogen bijvoorbeeld, kent vele aspecten. Denk daarbij onder meer aan de overdracht aan een volgende generatie of het vraagstuk van de huwelijkse voorwaarden, een samenlevingsovereenkomst of partnerschapsvoorwaarden. Maar ook een echtscheiding kan van grote invloed zijn op uw vermogen.