Wat is het juiste moment om een WHOA-traject te starten?

Het is van belang om vroegtijdig te starten met een WHOA-traject. Op het moment dat de schuldenaar voorziet dat hij mogelijk in financiële problemen raakt is het van belang om de mogelijkheden van de WHOA te onderzoeken.

Het is van belang hier vroegtijdig bij te zijn. Het akkoord moet worden gefinancierd en de lopende kosten van de onderneming gedurende het WHOA-traject moeten kunnen worden voldaan. De onderneming krijgt daarnaast te maken met extra kosten voor van adviseurs en mogelijk ook van een observator of herstructureringsdeskundige. Oftewel: de schuldenaar moet toch nog – spreekwoordelijk - een klein beetje vet op de botten hebben of op andere wijze over financiële middelen kunnen beschikken om met succes een beroep op de WHOA te kunnen doen. Bovendien vergt de WHOA ook de nodige voorbereidingstijd, waardoor het van belang is de start van een WHOA traject niet al te lang uit te stellen.

Wilt u weten of de WHOA in uw specifieke situatie bijdraagt aan een oplossing en of er sprake is van een haalbaar traject? Neemt u dan vrijblijvend contact op met één van de specialisten van KienhuisHoving voor een oriënterend gesprek:

Hendrie Aarnink hendrie.aarnink@kienhuishoving.nl     088 480 4037
David Bos david.bos@kienhuishoving.nl  088 480 4177
Manon Egberink manon.egberink@kienhuishoving.nl  088 480 4064
Daniël de Haan      daniel.dehaan@kienhuishoving.nl   088 480 4178