Wat doet een observator?

De observator kan op verzoek van de schuldenaar of ambtshalve door de rechtbank worden aangewezen als het akkoord wordt aangeboden door de schuldenaar. De observator houdt toezicht op de totstandkoming van het akkoord en houdt daarbij de belangen van de gezamenlijke schuldeisers in het oog.

De observator zal onder meer beoordelen of de belangen van de gezamenlijke schuldeisers niet worden geschaad door het aan te bieden akkoord. Anders dan de herstructureringsdeskundige biedt de observator het akkoord dus niet aan, dat doet de schuldenaar.

De observator dient zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uit te voeren. Ten behoeve van de uitoefening van zijn taak heeft de observator onder meer toegang tot de administratie van de schuldenaar. De bestuurders, aandeelhouders, commissarissen alsmede werknemers van de schuldenaar dienen de observator alle inlichtingen te verschaffen.

De specialisten van KienhuisHoving zijn bereid om een aanstelling tot observator aan te nemen. Klik hier voor de contactgegevens.