Wat doet een herstructureringsdeskundige?

Op verzoek van de schuldenaar, een schuldeiser, een aandeelhouder, de ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging van de schuldenaar kan de rechtbank een herstructureringsdeskundige aanwijzen, als de onderneming wordt geconfronteerd met financiële problemen waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

De taak van de herstructureringsdeskundige is het voorbereiden van het aanbieden van akkoord aan (een deel van) de schuldeisers en/of aandeelhouders. In het verlengde hiervan zal de herstructureringsdeskundige bijvoorbeeld ook onderzoeken of een afkoelingsperiode noodzakelijk is of dat overeenkomsten moeten worden gewijzigd of opgezegd.

De herstructureringsdeskundige dient zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uit te voeren. Ten behoeve van de uitoefening van zijn taak heeft de herstructureringsdeskundige onder meer toegang tot de administratie van de schuldenaar. De bestuurders, aandeelhouders, commissarissen alsmede werknemers van de schuldenaar dienen de herstructureringsdeskundige alle inlichtingen te verschaffen.

De specialisten van KienhuisHoving zijn bereid om een benoeming tot herstructureringsdeskundige aan te nemen. Neem hier contact met ons op.