Openbare of besloten procedure?

Een WHOA akkoord kan worden aangeboden in een besloten akkoordprocedure of een openbare akkoordprocedure.

Bij een besloten akkoordprocedure wordt niet publiekelijk kenbaar gemaakt dat de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige, zo die is aangewezen, voornemens is een akkoord aan te bieden. Alle verzoeken die in het kader van het aanbieden van akkoord aan de rechtbank moeten worden gedaan, worden door de rechtbank in een besloten zitting behandeld.

Bij de openbare akkoordprocedure wordt wel gepubliceerd dat de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige, zo die is aangewezen, voornemens is een akkoord aan te bieden. In dat geval wordt ook in het Handelsregister een aantekening gemaakt dat ten aanzien van de schuldenaar een openbare akkoordprocedure wordt voorbereid. Ook wordt dit gepubliceerd in het centraal insolventieregister en de Staatscourant. Daarnaast behandelt de rechtbank de eventuele verzoeken in verband met het aanbieden van het akkoord in het openbaar.

Degene die een verzoek doet tot het openen van een akkoordprocedure dient aan de rechtbank kenbaar te maken voor welke procedure hij kiest. Het is niet mogelijk om tussentijds van procedure te wijzigen.

De keuze voor een openbare of besloten procedure is ook relevant voor het van toepassing zijnde recht. Op de openbare akkoordprocedure is de Europese Insolventieverordening van toepassing en op de besloten procedure niet, waardoor beide procedures  internationaal gezien onder verschillende wettelijke regimes vallen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Klik hier voor de contactgegevens.