Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en de WHOA

Een krachtens wettelijke bepalingen bij een onderneming ingestelde ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft de mogelijkheid om de rechtbank te vragen om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen.

Hiermee hebben vertegenwoordigers van werknemers van ondernemingen in financiële moeilijkheden, waarvan de continuïteit in gevaar is gekomen, een belangrijk instrument in handen om richting te geven aan overleg met het bestuur van de onderneming. Medezeggenschap kan hiermee uitmonden in sturing op het proces om tot het saneren van de schulden van de onderneming te komen.

Ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen die meer willen weten over hun positie en de mogelijkheden om invloed uit te oefenen binnen een onderneming in financiële moeilijkheden kunnen vrijblijvend contact opnemen met een van de specialisten van KienhuisHoving op het gebied van Arbeidsrecht of Herstructurering & Insolventierecht:

Arbeidsrecht

Marie-Louise van Kalmthout
Joost van Ruiven

Herstructurering en insolventierecht

Hendrie Aarnink
David Bos
Manon Egberink
Daniël de Haan