De rol van de ondernemer tijdens een WHOA-traject

Gedurende het WHOA-traject kan de ondernemer de onderneming op een normale wijze blijven voortzetten. In die tijd kan hij een akkoord voorbereiden en aanbieden aan de schuldeisers.

De ondernemer blijft volledig beheers- en beschikkingsbevoegd. Er bestaat veel vrijheid voor de ondernemer om de inhoud van het akkoord en het traject vorm te geven.

Als er een herstructureringsdeskundige is aangewezen, dan zal die het akkoord aanbieden. Ook dan kan de ondernemer de activiteiten van de onderneming kunnen voortzetten. Daarnaast dient de ondernemer de herstructureringsdeskundige of observator, als die door de rechtbank zijn aangewezen, gevraagd en ongevraagd van alle informatie te voorzien, die van belang is voor het aanbieden van het akkoord en het in dat kader gebruik maken van voorzieningen die de wet biedt. 

Bent u die ondernemer en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.