De inhoud van een akkoord

Aan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige, zo die is aangewezen, wordt veel flexibiliteit geboden bij de vormgeving van een akkoord, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten.

Het aanbieden van een akkoord kan geen wijzing brengen in de rechten die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten. Bij een akkoord kunnen schulden bijvoorbeeld gedeeltelijk worden betaald of kan uitstel van betaling worden overeengekomen. Ook is het mogelijk om schulden om te zetten in aandelen.

Behoudens werknemers kan iedere partij worden betrokken in een akkoord. Het maakt daarbij in beginsel niet uit of de schuldeiser bijvoorbeeld over een zekerheidsrecht beschikt.

Bij het aanbieden van een akkoord dient de schuldenaar of herstructureringsdeskundige alle informatie te verstrekken die de bij het akkoord betrokken schuldeisers nodig hebben om zich een oordeel te kunnen vormen over het aangeboden akkoord. Zo dienen de schuldeisers onder meer te worden geïnformeerd over de financiële gevolgen van het akkoord, de waarde die naar verwachting kan worden gerealiseerd als het akkoord tot stand komt en de opbrengst die naar verwachting gerealiseerd kan worden bij een vereffening van het vermogen van de schuldenaar in geval van faillissement.